Atskats uz LJP Rudens politikas forumu "Brīvprātīgā darba likuma ieviešanas praktiskie aspekti"

20.novembrī, Rīgā Latvijas Jaunatnes padome (LJP) rīkoja ikgadējo LJP Rudens politikas forumu par šobrīd aktuālo tēmu jaunatnes jomā - “Brīvprātīgā darba likuma  ieviešanas praktiskie aspekti”, kurā lēmumu pieņēmēji, nozares eksperti, nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji, jaunatnes darbā iesaistītie un jaunieši diskutēja par jauniešu brīvprātīgā darba attīstību ar 2016.gada 1.janvāri, kad spēkā stāsies Brīvprātīgā darba likumsrudens_forums

Foruma dalībnieki apskatīja galvenos izaicinājumus jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā un izteica priekšlikumus kā praktiski īstenot jauniešu brīvprātīgo darbu.

  • Likuma 4.panta 3.daļā ir atrunāts, ka brīvprātīgā darba veicējs, "nepilngadīga persona no mācībām brīvajā laikā veic tās vecumam atbilstošu un tās drošībai, veselībai un tikumībai nekaitīgu brīvprātīgo darbu, kas veicina zināšanu, prasmju, iemaņu un saskarsmes spēju attīstību", kas nosaka brīvprātīgā darba veikšanu ārpus mācību laika.
  • Likuma 6.pantā ir noteikts kādos gadījumos brīvprātīgā darba organizētājam ir jāslēdz rakstveida līgums par brīvprātīgo darbu. Obligāta ir līguma slēgšana ar nepilngadīgu personu un gadījumos, kad ir paredzēts brīvprātīgā darba veicējam segt ar brīvprātīgo darbu saistītos izdevumus. DSC_0093
  • NVO finansiālo izdevumu ietvarā, būtisks ir Likuma 9.panta pirmajā daļā noteiktais, ka brīvprātīgā darba organizētāja pienākums ir nodrošināt brīvprātīgā darba veicēja veselības un dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem brīvprātīgajā darbā, kurās pastāv būtisks risks darba veicēja drošībai un veselībai, kā arī paaugstināts nelaimes gadījumu risks. Darbus, kuru veikšanas gadījumā nepieciešama apdrošināšana brīvprātīgajā darbā, un apdrošināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets (MK).

LJP Rudens politikas foruma laikā par iepriekš minētajiem un citiem likumā noteiktajiem nosacījumiem raisījās spraigas diskusijas un darbā ar jaunatni iesaistītie, brīvprātīgā darba organizētāji norādīja uz vairākiem būtiskiem praktiskiem aspektiem, kuri līdz ar likuma stāšanos spēkā ierobežos brīvprātīgā darba attīstību.

LJP sadarbībā ar ministrijām gatavo metodisko materiālu jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanai (ar paraugiem, atbildēm, skaidrojumiem), ko plānots publicēt 2016.gada sākumā.

DSC_0111

Pasākuma fotoreportāža. Autors: Edgars Kozuliņš, LJP Mediju grupa.

Rudens politikas forums ir LJP 2013.gadā aizsākta iniciatīva, kurā tiekas lēmumu pieņēmēji, nozares eksperti, pētnieki un praktiķi, lai runātu par aktuālāko jaunatnes politikas jomā dažādu iniciatīvu sekmīgai īstenošanai. Esam pārliecināti, ka tikai sarunās var rast labākos risinājumus.

LJP Rudens politikas forums 2015 tiek rīkots projekta “Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana „LJP 2.0”” ietvaros ar Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “NVO  fonds” apakšprogrammas “NVO darbības atbalsta programma” finansiālu atbalstu.

sif


Dalies:

Aktuāli