Atskats uz LJP dalību UNESCO Jaunatnes forumā

No 26. līdz 28.oktobrim, Latvijas Jaunatnes padomes prezidents Emīls Anškens piedalījās Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) 9.Jaunatnes forumā, kura tēma šogad bija “Jaunie pasaules iedzīvotāji ilgtspējīgai planētai”. unesco

Forumā piedalījās ap 500 jauniešiem un jaunatnes jomas ekspertiem no vairāk kā 130 valstīm. Foruma pamatā bija divas tēmas: Ilgtspējīgās attīstības mērķi un Pasaules klimata samits COP21. Katrai no daļām bija 3 apakštēmas par kurām tika runāts apakšplenārsēdēs un mazās (8 cilvēku) darba grupās. Foruma gala dokumenta izstrādei tika veltītas 4 sesijas un 1 apakšplenārsēdē. Pārējais laiks tika veltīts darbnīcām un paneļdiskusijām.

Forumā tika izstrādāti ieteikumi UNESCO ģenerālajai konferencei, kurus LJP rosinās apspriešanai Izglītības un Zinātnes ministrijā un Kultūras ministrijā, par iespējām ieteikumu ieviešanai Latvijā.

UNESCO ir ari sagatavojis rekomendācijas video formātā: 9th UNESCO Youth Forum - Global Recommended Actions.

visi_logo

 


Dalies:

Aktuāli