Atskats uz Jaunatnes konsultatīvās padomes sēdi

16.oktobrī, Latvijas Jaunatnes padome (LJP) piedalījās kārtējā Jaunatnes konsultatīvās padomes (JKP) sēdē, kas tika organizēta LJP biedrorganizācijas "Latvijas Mazpulki" telpās. Sēdē piedalījās Izglītības un zinātnes ministre (IZM) Mārīte Seile. jkp

Darba kārtības jautājumi:

  1. Iepazīšanās ar biedrību “Latvijas Mazpulki”;
  2. Jaunatnes politikas valsts programmas projekts 2016.gadam;
  3. Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotā infografika par atbalsta instrumentiem jauniešiem – uzņēmējiem;
  4. Jaunatnes konsultatīvās padomes locekļu pārstāvēto institūciju un organizāciju plānotais jaunatnes jomā 2016.gadā, tostarp Latvijas Jaunatnes padomes 2016. gadā plānoto darbu un aktivitāšu izklāsts.

JKP_darba_kārtība_16.10.2015.

jkpIZM pārstāve Sanda Brūna informēja par Jaunatnes politikas valsts programmu 332 tūkstošu euro apmērā. LJP saņems atbalstu Latvijas jauniešu viedokļu pārstāvniecībai ES un Eiropas līmenī EUR 12 700 apmērā. Atbalsta ietvaros LJP paredzēts nodrošināt - ES Strukturētā dialoga V cikla aktivitātes Latvijā, LJP pārstāvniecību Eiropas Jaunatnes Forumā, atbalstu “Jauniešu Garantijas” ieviešanā Latvijā, atbalstu ESF un Kohēzijas fondu kritēriju izstrādē projektu konkursiem, kas attiecas uz jaunatnes nozari, tāpat atbalstu Latvijas pozīciju gatavošanai, Latvijas jauniešu viedokļu pārstāvniecības nodrošināšanai ES Padomē, Eiropas Komisijā un Eiropas Padomē. IZM informēja arī par citām aktualitātēm, tostarp par atbalstu Latvijas Jauniešu galvaspilsētai 2016., kas būs lielāko jaunatnes pasākumu notikumu vieta.

Veselības ministrija informēja par nozīmīgiem 2016.gada projektu konkursiem, kuriem šobrīd tiek gatavoti normatīvie dokumenti. Visas projektu programmas ir pilnas ar iespējām iesaistīties un iesniegt projektus, lai kopīgi virzītos uz samērā ambiciozu mērķi – veselīgākās valsts titulu 2065.gadā, ko Veselības ministrs uzdevis plānot ilgtermiņā.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informēja par visiem plānotajiem projektiem un apsprieda uzlabojumus sadarbības attīstību ar jaunatnes organizācijām. Tika pārrunāta nepieciešamība projektu iesniegšanas un projekta beigu datumu termiņi, kuriem jābūt agrākiem pavasarī un vēlākiem rudenī un ziemā. Iespējams valsts programmas projektus jārosina pagarināt uz divu gadu termiņu, kas nozīmē izmaiņu rosināšanu “Jaunatnes likumā”.

Aizsardzības ministrijas pārstāve Kaiva Skrastiņa informēja par jaunsardzes un pilsoniskās audzināšanas mērķiem 2016.gadā. Pašvaldībās, kuras izrādīs iniciatīvu, notiks "Jaunie Rīgas sargi: Atceries Lāčplēšus!" - aizraujoša piedzīvojumu spēle brīvā dabā jauniešiem vecumā no 14 līdz 19 gadiem.

Jaunatnes organizācijas iepazīstināja ar to, ko plāno darīt 2016.gadā. Par LJP 2016.gada aktivitāšu plānu klātesošos informēja LJP viceprezidents, Interešu aizstāvības programmas direktors Mārtiņš Šteins.

Kultūras ministrijas pārstāve Lauras Turleja informēja par aktualitātēm un uzsvēra simtgades jautājumu nozīmīgumu. Nākamajā JKP sēdē šī tēma būs viena no darba kārtības punktiem.

Labklājības ministrija informēja par to, ka 2016.gadā turpināsies visas Jauniešu Garantijas programmas esošajā līmenī. Dalībnieki tika iepazīstināti ar OECD pētījumu "Ieguldām jauniešos: Latvija".

Sēdes materiāli:

visi_logo


Dalies:

Aktuāli