Atbalstīta programma jauniešu Covid-19 seku mazināšanai

Šodien Finanšu ministrijas vadības grupā tika apstiprināta programma jauniešu Covid-19 seku mazināšanai. Programmas izstrādes laikā iesaistījās arī Latvijas Jaunatnes padome, sniedzot vairākās darba grupās jaunatnes NVO viedokli un vajadzības Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), kā arī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai (JSPA).

Šīs programmas mērķis būs būtiski palielināt neformālās mācīšanās aktivitāšu klāstu visiem jauniešiem vecumā no 13-25 gadiem un no 1. maija līdz 31. decembrim sniegt papildu atbalstu darbā ar jaunatni iesaistītajiem, lai Covid-19 pandēmijas ietekmē nepieaugtu to jauniešu skaits, kas kas kļūtu par riska grupām (piem., NEET jaunieši).

Finansējumu 500 000 EUR apmērā varēs saņemt ~43 nevalstiskās organizācijas un/vai pašvaldību iestādes, lai veicinātu jauniešu neformālās izglītības aktivitāšu pieaugumu attālināti un klātienē (ja tas būs iespējams), jauniešu zināšanu, prasmju pieaugumu, piederības sajūtu, pašapziņu, savstarpējo atbalstu, sniegtu iespēju socializēties, preventīvi mazinātu jauniešu psihoemocionālās veselības riskus Covid-19 pandēmijas laikā un pēc tās.

LJP pateicas ikvienam sadarbības partnerim, kurš veicināja šīs iniciatīvas virzīšanu, un turpinās konsultācijas ar IZM un JSPA nolikuma izstrādes procesā un tālākā virzībā, kā arī informēs par konkursa izsludināšanas gaitu.

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Aktuāli