Astoņas pašvaldības izstrādā jaunatnes politikas stratēģijas

1.jūnijā Jauniešu forumā Cēsīs tikās astoņu pašvaldību – Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Priekuļu, Pārgaujas, Raunas un Līgatnes novadu jaunieši un jaunatnes darbā iesaistītie, lai izvērtētu jauniešu un speciālistu viedokļus par jaunatnes politikas plānošanu savā pašvaldībā, apspriestu ieteikumus un izvirzītu jaunus mērķus turpmākajiem darbiem. Izvērtēšanas darbs notika balstoties vispārējos rādītājos darba ar
jaunatni vērtēšanai pašvaldībās. Forumā piedalījās un pieredzē dalījās "Latvijas Jaunatnes padomes" viceprezidents interešu aizstāvības jautājumos Mārtiņš Šteins.
Pašvaldības ir ļoti dažādas jau tagad, līdz ar to, daudzos jautājumos ir jābūt individuālai pieejai darbā ar jauniešiem. Būtiski ir ņemt vērā jau esošo pieredzi un pētījumus un izmantot tos izstrādājot savas pašvaldības stratēģiju. Līdz šim dažāda mēroga forumos un konferencēs radītās rekomendācijas ir vērtīgas un tās nevajadzētu atstāt plauktos, bet izmantot atziņas, izstrādājot plānošanas dokumentus jaunatnes jomā pašvaldībās.
Pašvaldību darbā noderīgs ir “Iesācēja portfelis darbā ar jaunatni pašvaldībās, 2016”: http://www.izm.gov.lv/images/jaunatne/metodiskais_WEB_samazinats.pdf
Viena no idejām, kas izskanēja forumā bija tāda, ka nepieciešams vērtēt vai darbs ar jaunatni varētu būt pašvaldību darbības joma, kurā var veidot apvienoto novadu darba ar jaunatni nodaļu, kurā ir jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, projektu vadītāji, kas spēcīgā komandā varētu daudz efektīvāk un labāk realizēt jaunatnes politiku pašvaldību sadarbības teritorijā. Aktuāls šis jautājums ir saistībā ar pēc gadiem plānoto teritoriālo reformu.

Pielikumā visu pašvaldību prezentācijas, kas var noderēt citām pašvaldībām pieredzes apmaiņai darbā ar jaunatni.

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli