Apstiprināts Memoranda padomes darba plāns 2017.gadam

Latvijas Jaunatnes padomes pārstāvis Memoranda padomē informē, ka ir apstiprināts Memoranda padomes plāns 2017. gadam. Ar prioritārajiem uzdevumiem un to izklāstu aicinām iepazīties zemāk. 

Prioritārie uzdevumi 2017.-2019. gadam:

1. Iespēju sekmēšana NVO attīstībai

2. Sadarbības starp NVO un valsts pārvaldi pilnveidošana un stiprināšana

3. NVO kā atbalsts plašākai sabiedrībai

 

1. Iespēju sekmēšana NVO attīstībai

10 pasākumi - ziedošanas regulējums - NVO iesaiste valsts budžeta plānošanā - 2 pasākumi "NVO fonds" pilnveidošanai - sabiedriskā labuma iegūšanas process - sociālās uzņēmējdarbības ietvars - biedrību saimnieciskās darbības kritēriji - EEZ/NOR instrumenta plānošana - Brīvprātīgā darba likuma ex-post izvērtējums - anketa NVO regulējuma izvērtēšanai

2. Sadarbības starp NVO un valsts pārvaldi pilnveidošana un stiprināšana

3 pasākumi - konsultatīvo padomju vadlīniju izstrāde - Sabiedrības integrācijas plāns 2019.-2025.gadam - līdzdalības līgumu slēgšanas regulējuma izvērtējums

3. NVO kā atbalsts plašākai sabiedrībai

8 pasākumi - NVO ētikas kodeksa izstrāde - ikgadējās konferences organizēšana - NVO raksturojošo datu regulāra aktualizēšana - informatīva materiāla izstrāde par NVO iespējām Valdības deklarācijas sagatavošanā - sekot līdzi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanai - sekmēt pilsoniskās izglītības iekļaušanu vispārējās izglītības saturā - organizēt diskusiju par pilsoniskās sabiedrības būtību un NVO sasniegumiem - sadarbības uzsākšana ar pašvaldībām. 

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli