Apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 2016.gadam

izm226. janvārī Izglītības un zinātnes ministrija apstiprināja Jaunatnes politikas valsts programmu 2016.gadam (Valsts programma) – ar programmu variet iepazīties šeit.

Valsts programmā paredzēts gan atbalsts jaunatnes darbinieku pašvaldībās kapacitātes stiprināšanai, gan jaunatnes lietu speciālistu atbalstam pieredzes apmaiņā, ir iecerēts turpināt sadarbību ar Flandriju un Baltijas valstīm un attīstīt starptautisko sadarbību jaunatnes jomā.
Arī 2016.gadā tiks organizēti atklātie projektu konkursi (Atbalsts Jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu un Atbalss jaunatnes organizāciju darbības un līdzdalības sekmēšanai valsts politikas īstenošanā un starptautiskajā sadarbībā), par kuriem vairāk aicināti uzzināt 04.02.2016. seminārā (vairāk informācijas un pieteikšanās šeit).

logo_rinda_gara


Dalies:

Aktuāli