Apmācības Strukturētā dialoga Vēstniekiem

Sadaļa

Latvijas Jaunatnes padome aicina jauniešus (13-25 gadu vecumā), kurus interesē attīstība un līdzdarbošanās jaunatnes politikas procesos, piedalīties Strukturētā dialoga Vēstnieku apmācībās, kas notiks Rīgā no 1. līdz 3. decembrim. 

Kas ir Strukturētais dialogs?

Tas ir Eiropas Savienības partnerības instruments, kas jauniešiem, jauniešu politikas veidotājiem un īstenotājiem sniedz iespēju aktualizēt jaunatnes politikas problēmjautājumus vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī.

Kas ir Strukturētā dialoga vēstnieki?

Jaunieši, kas popularizē Strukturētu dialogu, piedaloties tā pasākumos un vēstot par savu pieredzi. Strukturētā dialoga vēstnieki piedalās vietējos un starptautiskajos pasākumos: konferencēs, semināros, kafijās ar politiķiem, kā arī paši iesaistās pasākumu veidošanā. Par savu pieredzi Vēstnieki stāsta gan sociālajos tīklos, gan arī veidojot informatīvus pasākumus. 

Kas notiks apmācībās?

Apmācību dalībnieki uzzinās par līdzdalību, jaunatnes politiku Strukturētā dialoga procesiem, kā arī attīstīs savas prezentēšanas prasmes un sociālo mediju iemaņas.

Kas var piedalīties apmācībās?

Jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kas ir ieinteresēti piedalīties Strukturētā dialoga VI cikla pasākumos, kas notiks 2018. gadā. Apmācības ir bezmaksas, organizatori nodrošina ēdināšanu un visus nepieciešamus materiālus. Dalībniekiem no citām pilsētām tiek nodrošināta naktsmītne Rīgā.

Pieteikšanās līdz 27.11: ej.uz/SDvestnieki

Ja rodas kādi jautājumi, droši sazinies ar mums: marija.vlasenko@ljp.lv vai pa tālruni 26069729.

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli