Apkopoti ES Jaunatnes konferences rekomendāciju apspriešanas rezultāti

Līdz 15.jūnijam Latvijas Jaunatnes padome (LJP) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Strukturētā dialoga nacionālo darba grupu un reģionālajiem koordinatoriem aicināja visu līmeņu lēmumu pieņēmējus no sdSaeimas, ministrijām, valsts aģentūrām, plānošanas reģioniem un pašvaldībām izteikt savu viedokli par jauniešu politiskās līdzdalības rekomendāciju ieviešanas iespējām Latvijā.

LJP ir apkopojuši iesniegtos viedokļus no vairāk kā 50 lēmumu pieņēmējiem, jauniešu un nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvjiem no visiem Latvijas reģioniem, lēmumu pieņēmējiem un darbiniekiem no 14 pašvaldībām (Baltinava, Ādaži, Daugavpils, Krimulda, Valmiera, Rēzekne, Cesvaine, Nīca, Kārsava, Preiļi, Gulbene, Ventspils, Vārkava, Saldus), Latvijas Pašvaldību savienības, LR Kultūras ministrijas, LR Labklājības ministrijas un Valsts kancelejas.

Rekomendāciju apspriešanas rezultātu apkopojums: EUYC_recommendation_feedback_ENG

Paralēli rekomendāciju apspriešanai tiešsaistē, diskusijas „Jauniešu politiskās līdzdalības rekomendāciju ieviešanas iespējas Latvijā” visos Latvijas reģionos organizēja arī LJP reģionālie sadarbības partneri.
Reģionālo diskusiju materiāli:

"Kopā ar citiem jaunatnes politikas veidotājiem, lēmumu pieņēmējiem, jauniešiem, NVO un jaunatnes darbā iesaistītajiem esam ieguldījuši lielu darbu jauniešu politiskās līdzdalības rekomendāciju izstrādē. Liels paldies visiem, kuri iesaistījās rekomendāciju apspriešanas procesā, sniedza atbalstu un savu ieguldījumu!" pateicas LJP Starptautiskās programmas direktors Vilis Brūveris.

Strukturētā dialoga 4.cikla gala rekomendācijas jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai tiks apstiprinātas ES Jaunatnes konferencē Luksemburgā, 2015.gada septembrī.

Rekomendāciju apspriešana tiek organizēta Eiropas Savienības Strukturētā dialoga ietvaros, kas jauniešiem, jauniešu politikas veidotājiem un īstenotājiem sniedz iespēju aktualizēt jaunatnes politikas problēmjautājumus vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī. Vairāk par Strukturēto dialogu atradīsiet LJP mājas lapas sadaļā Strukturētais dialogs.

Informācija sagatavota projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros. Projektu īsteno “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija. Par publikācijas saturu atbild biedrība “Latvijas Jaunatnes padome”.
visi_logo


Dalies:

Aktuāli