Apkopota Latvijas Jaunatnes padomes jaunatnes organizāciju aptauja 2019

Latvijas Jaunatnes padome šajā gadā no augusta līdz decembrim ir veikusi apjomīgu jaunatnes organizāciju aptauju. Aptaujā iesaistījās 69 organizācijas no visas Latvijas (tai skaitā LJP biedru organizācijas un organizācijas no jaunatnes organizāciju saraksta).

Aptaujā apskatīti tādi jautājumi kā organizāciju kapacitāte, līdzdalība valsts un pašvaldību mērogā, lielākie šķēršļi organizāciju darbībā, kā arī ieteikumi jaunatnes politikas valsts programmas uzlabošanai, izmaiņu ierosinājumi Jaunatnes likumā u.c.

Ar aptauju iespējams iepazīties šeit

Aptauja īstenota Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros, to atbalstīja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli