ANO Jauniešu delegāti aicina aizpildīt aptauju

27. jūlijā Valsts prezidenta Jūrmalas rezidencē norisināsies "Diskusija par Latvijas pienesumu ANO, ar skatu uz kandidēšanu DP 2025.gada vēlēšanās", kurā piedalīsies arī Latvijas ANO Jauniešu delegātu programmas pārstāvji Natālija Knipše, Kristiāna Plāte un Oto Davidovs, pārstāvot Latvijas jauniešu viedokli par Latvijai un pasaulei svarīgiem jautājumiem. Pārstāvji aicina jauniešus aizpildīt aptaujas anketu, lai noskaidrotu jauniešu viedokli par Apvienoto nāciju organizāciju.

Jauniešu iesaistes un līdzdalības jautājums ANO un citās organizācijās ir ļoti aktuāls, jo jaunieši ir nozīmīga sabiedrības daļa ar viedokli un risinājumiem. Vairāk kā desmit gadus ANO pastāv ANO jauniešu delegāta programma[1], kas Latvijā veiksmīgi ieviesta kopš  2019. gada. Šī programma veicina gan jauniešu līdzdalību savas valsts pārvaldē, gan paredz dalību savas valsts delegācijā ANO rīkotajos pasākumos, sniedzot jauniešu redzējumu ar jaunatni saistītās jomās. Šī programma palīdz veicināt arī sabiedrības izpratni par ANO darbu un mērķiem. Tā, piemēram, pagājušā gada novembrī Bauskā notika pirmā Latvijas jauniešu konference “Jaunieši un ārpolitika” ar mērķi veicināt jauniešu izpratni par ANO dienaskārtības jautājumiem un parādīt, kā šie jautājumi ietekmē ikdienas dzīvi Latvijā[2]; pirms ANO klimata samita tika organizētas jauniešu aptaujas par klimata jautājumiem, kuru rezultāti iesniegti atbildīgajām Latvijas institūcijām; šobrīd ANO jauniešu delegātu programmas ietvaros notiek sociālo portālu kampaņa/ konkurss "Mans #SDG stāsts Latvijā" saistībā ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu.  

Pirmā Latvijas jauniešu delegāte ANO Kristiāna Plāte pārstāvējusi Latviju ANO Augsta līmeņa ilgtspējīgas attīstības forumā, bijusi ANO Ģenerālās asamblejas augsta līmeņa nedēļas oficiālās delegācijas sastāvā, aktīvi piedalījusies dažādos Eiropas un ANO jauniešu forumos. 2020. gada jūnijā konkursā tika izraudzīta nākamā Latvijas jauniešu delegāte ANO - Natālija Knipše. Savukārt Oto Davidovs no “Global Shapers Riga Hub” tika izvēlēts kā viens no 7000 pasaules jauniešiem dalībai ANO jauniešu klimata rīcības samitā 2019. gada septembrī.   

Šobrīd ANO jauniešu delegāta programmas ietvaros Latvijas jaunieši attīsta sadarbību Baltijas valstu mērogā, t.sk., palīdzot šādu programmu izveidot Lietuvā. Tiek veidota arī vebināru sērija "Baltic youth goes international".

Vairāk info: 

[1] Ieviesta vairāk kā 50 pasaules valstīs, t.sk., aptuveni 20 Eiropas Savienības dalībvalstīs. 

[2] Konferences kopsavilkums tika iesniegts ANO ģenerālsekretāram un viņa pārstāvei jauniešu jautājumos.

Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli