Aktuāls projekts pedagogiem, jaunatnes un sociālo aprūpes iestāžu darbiniekiem

Latvijas Jaunatnes padomes dalīborganizācija - Biedrība “Jaunatnes līderu koalīcija” aicina vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogus, jauniešu centru darbiniekus un bērnu un jauniešu sociālās aprūpes iestāžu darbiniekus, kas ikdienā organizē izglītojošas aktivitātes jauniešiem,piedalīties projektā “Baltijas valstu partnerība cilvēktiesību un pilsoniskās izglītības jomā”(Baltic Partnerships for Human Rights Education (HRE) and Education for Democratic Citizenship (EDC)).

Cilvēktiesību un pilsoniskā izglītība ieņem arvien pieaugošu lomu Latvijas izglītības sistēmā. Šis projekts ir izveidots ar mērķi sniegt plašākas iespējas pedagogiem un jauniešu centru darbiniekiem uzzināt vairāk par to, kā ar jauniešiem runāt par interneta mediju saturu caur kritiskās domāšanas prizmu un kā dažādu strīdīgu tēmu*, piemēram, politika, reliģija, seksuālā piederība, vardarbība, drošība, u.c., aplūkošanu integrēt mācīšanās procesā, t.sk. kā caur neformālās izglītības metodēm dažādot mācību procesu strīdīgu tēmu apskatē.
Jauniešu izglītošana un izglītošanās ir galvenais profilakses un aizsardzības instruments kopienā un sabiedrībā pret sociālo ļaunumu (piemēram, jauniešu ekstrēmismu un radikalizēšanos), ksenofobiju un diskrimināciju, vardarbību un naida runu, ticības zudumu politikai un politiķiem, kā arī darbojas kā taupības pasākums, u.c., jeb galvenais instruments negatīvo seku mazināšanā cilvēktiesību un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā.

Projekts sastāv no vairākām daļām: ievadseminārs tematikā (13.-16.marts), pilotprojektu īstenošana Latvijas skolās un jauniešu centros (marts-maijs), labās prakses apkopošana un prezentēšana (jūnijs-augusts) un starptautiska noslēguma konference Igaunijā (septembris).
Projekta ievadsemināri tiks organizēti Jūrmalā un Daugavpilī, latviešu un krievu valodās. Pilotprojektu īstenošana tiks organizēta no projekta dalībnieku puses izglītības iestādēs un jauniešu centros, kuros viņi ikdienā strādā. Labās prakses apkopošana, prezentēšana un labāko pilotprojektu izvēle tiks organizēta neklātienē vai klātienē Rīgā, atbilstoši projekta dalībnieku lēmumam un iespējām. Pēc noslēguma konferences, kas plānota Tallinā, Igaunijā, 29.septembrī, konferences dalībnieki sagatavos publikāciju un kopā ar konferences prezentācijām un projekta rezultātiem tie būs ērti pieejami ikvienam interesentam interneta vidē izmantošanai ikdienas darbā.

Izmaksas: Projekta īstenotājs – biedrība “Jaunatnes līderu koalīcija” - sedz izdevumus, kas saistīti ar ievadsemināra norisi (dalībnieki sedz ceļa izdevumus nokļūšanai uz ievadsemināru), metodisko atbalstu pilotprojektu īstenošanā, dalībnieku dalību konferencē Igaunijā, projekta noslēguma publikācijas sagatavošanas koordinēšanu un publicēšanu. Dalības maksa nav.

Pieteikšanās: Interesentus lūdzam aizpildīt elektronisko pieteikuma anketu http://ejuz.lv/c47 līdz 2017.gada 23.martam.

Papildus informācija: proj@inbox.lv

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru, Dienvidlatgales NVO centru un partneriem Igaunijā (Igaunijas Cilvēktiesību institūts) un Lietuvā (biedrība “In action”). Projektu finansē Eiropas Padome un Eiropas Komisija programmas Human Rights and Democracy in Action EU/CoE Joint Programme for international cooperation projects ietvaros
Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli