Aizvadīta Zoomference par darbu ar jaunatni 2022. gadā

Sadaļa
Aizvadīta Zoomference par darbu ar jaunatni 2022. gadā

17. decembrī norisinājās Latvijas Jaunatnes padomes organizētā Zoomference par darbu ar jaunatni 2022. gadā. Zoomferencē piedalījās pārstāvji no Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras. 

Zoomferences par darbu ar jaunatni 2022. gadā iesaistītās puses iepazīstināja Zoomferences dalībniekus un Facebook skatītājus ar informāciju par gaidāmo jaunatnes jomā. Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre informēja dalībniekus par gaidāmo Eiropas Jaunatnes gadu, jauno programmu ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve), kas paredzēta, lai palīdzētu jauniešiem atrast savu vietu darba tirgū, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET) vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuriem ir problēmas piekļūt darba pasaulei individuālu vai strukturālu iemeslu dēļ (piemēram, invaliditāte, ilgstošs bezdarbs, vājas sekmes skolā/profesionālās prasmes, migrācija). Tika sniegta informācija arī par konkrētiem pasākumiem un aktivitātēm, kas jaunatnes jomā gaidāmi nākamgad. 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāve Maija Kolberga, iepazīstināja ar programmu prioritātēm nākamajiem 7 gadiem - iekļaušanu un dažādību, līdzdalību demokrātiskajā dzīvē, vides ilgtspēju, digitālo transformāciju, mācīšanos darbā ar jaunatni, kvalitatīva darba ar jaunatni atbalstu un garīgo veselību un labbūtību. Tāpat sniegta informācija par projektu iespējām nākamgad un pieejamo finansējumu un atbalstu projektu iesniegšanā un īstenošanā. 

Izglītības un ministrijas pārstāve Randa Ķeņģe Zoomferences laikā sniedza informāciju un atbildēja uz jautājumiem saistībā ar Jaunatnes politikas valsts programmas jaunumiem 2022. gadā, ņemot vērā nākamā gada budžeta palielinājumu par 131%. IZM informēja dalībniekus arī par Eiropas Jaunatnes dialoga aktivitātēm 2022. gadā, kuras sevī iekļaus jauniešu un lēmumpieņēmēju tikšanās, informatīvu kampaņu, Eiropas Jaunatnes dialoga vēstnieku mācības, nacionālo forumu un rekomendāciju izplatīšanas un ieviešanas aktvitātes.

Latvijas Jaunatnes padome iepazīstināja dalībniekus ar savu nākamā gada plānu, iespēju turpmāk aktīvāk un vairāk sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām, jauniešu domēm u.c. jaunatnes jomā iesaistītajām pusēm, tika sniegta informācija par LJP darbību dažādās padomēs, iesaisti likumgrozījumu virzīšanā, kas saistīti ar darbu ar jaunatni. Tāpat LJP aicināja klātesošos organizāciju pārstāvjus iesaistīties #TapisArJauniešuEnerģiju kampaņā un pastāstīt par saviem jauniešu enerģijas piemēriem mājaslapā jauniesuenergija.ljp.lv. 

Zoomferences par darbu ar jaunatni 2022. gadā ierakstu iespējams skatīt šeit

Šī aktivitāte ir daļa no mūsu projekta "LJP.3.0", kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

 

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Aktuāli