Aizvadīta diskusija "ES budžets 2019 un 2021-2027: vai Latvija un visa ES kļūs konkurētspējīgāka?"

Šī gada 30. novembrī notika Eiropas Parlamenta Latvijā rīkotā diskusija "ES budžets 2019 un 2021-2027: vai Latvija un visa ES kļūs konkurētspējīgāka?". 

Diskusijā piedalījās ES un Latvijas lēmumu pieņēmēji, valsts pārvaldes un interešu grupu pārstāvji: 

  • Eiropas Parlamenta Budžeta komitejas deputāte Inese Vaidere;
  • Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomniece Agnese Dagile;
  • Finanšu ministrijas ES fondu stratēģijas departamenta direktors Edgars Šadris;
  • Ārlietu ministrijas ES koordinācijas un politiku departamenta direktors Mārtiņš Klīve;
  • Latvijas Zinātnieku savienības pārstāve Baiba Rivža;
  • Latvijas Jaunatnes padomes prezidents Emīls Anškens;
  • Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes ģenerāldirektors Guntis Vilnītis;
  • Zemnieku saeimas valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš;
  • Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektores vietniece starptautiskajos, ES un projektu vadības jautājumos Inese Stepiņa.

Par ES 2019. gada budžetu

Gala lēmumu par Eiropas Savienības (ES) kārtējā gada budžetu tradicionāli gada nogalē pieņem abi ES likumdevēji - Eiropas Parlaments kopā ES Padomi (dalībvalstu ministriem). Šogad noteiktajā termiņā likumdevējiem neizdevās vienoties par ES 2019. gada budžetuPiemēram, 24. oktobra balsojumā EP iebilda pret priekšlikumu samazināt finansējumu Erasmus+, Apvārsnis2020, Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai, Eiropas Infrastruktūras savienošanas mehānismam un migrācijai.

Attiecīgi nākamie soļi - līdz novembra beigām Eiropas Komisija prezentēs jaunu budžeta priekšlikumu, un sarunas starp likumdevējiem atsāksies, ar mērķis panākt kopsaucēju līdz gada beigām.

Par nākamo ES daudzgadu budžetu (2021-2027)

Līdz Eiropas vēlēšanām (Latvijā tās notiks 25.05.2019) plānots panākt vienošanos par nākamo ES daudzgadu budžetu 2021.-2027. gadam. Eiropas Parlaments 14. novembra balsojumā pieņēma pozīciju un noteic nākamā plānošanas perioda prioritātes sarunām ar ES valstīm. EP prasa vairāk naudas ieguldīt jaunatnē, zinātnē, izaugsmē un klimata pārmaiņu radīto problēmu risināšanā; paredzēt adekvātus līdzekļus migrācijai un drošībai; nesamazināt budžetu kohēzijai un lauksaimniecībai. Tiklīdz ES dalībvalstis, t.sk., Latvija būs vienojušās par savu pozīciju, starp abiem ES likumdevējiem sāksies sarunas.

Diskusijā apskatītās tēmas: 

1. Kā ES 2019. gada budžeta pieņemšanas aizkavēšanās ietekmēs Latviju?

2. Vairāk jauniešiem, zinātnei, darbavietām un videi - ko tas dotu Latvijai?

3. Kādas ir iespējas nākamajā ES daudzgadu budžetā saglabāt esošo finansējumu kohēzijai un lauksaimniecībai?

4. Ņemot vērā Lielbritānijas izstāšanos - kur rast finansējumu? Idejas no Latvijas.

5. Kas jādara Latvijas interešu grupām, lai panāktu mūsu valstij labvēlīgākus noteikumus? 

Aicinām aplūkot "LETA Video" sagatavoto video relīzi ar ekspertu viedokļiem par ES daudzgadu budžetu: 

Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli