Aizritējis trešais Eiropas darba ar jaunatni konvents

Sadaļa

No 7.-10. decembrim norisinājās trešais Eiropas darba ar jaunatni konvents, kas notiek reizi 5 gados. Tas tika organizēts "Vācijas prezidentūras ES padomē" ietvaros un tajā piedalījās vairāk kā 1000 dalībnieki no gandrīz 50 valstīm, arī Latvijas Jaunatnes padome bija pārstāvēta šajā konventā. 

Šajās 4 dienās dalībnieki strādāja pie Eiropas jaunatnes darba dienas kārtības (European youth work agenda), kas ir izvirzījusi 8 lielus darbības virzienus, un konventa galvenais mērķis ir iedzīvināt un īstenot šo dienas kārtību praksē.  

Par dienas kārtību vairāk var uzzināt šeit (angļu valodā).

Tika lemts, ka konventa dalībniekiem jeb praktiķu kopienai (community of practice), ir jābūt pilnībā iekļaujošiem un vienotiem. Aptverot jebkāda veida darbu ar jaunatni, neatkarīgi no izmantotajām metodēm un formām, iesaistot visu veidu jaunatnes darbiniekus, neatkarīgi vai tie ir algoti, vai brīvprātīgie, ar ilgtermiņa vai īstermiņa pieredzi, izmantojot formālo izglītību vai  ejot neformālas izglītības ceļu. Ir nepieciešams radīt telpu/platformu jauniešu viedokļa uzklausīšanai, nevis tikai piedāvāt šādu telpu/platformu un programmas.

Konvents arī vienojās, ka ir nepieciešams būtiskas papildus investīcijas, lai stiprinātu kvalitatīva darba ar jaunatni īstenošanu vietējā līmenī. Iepriekšējos gados problēmas un izaicinājumi tika risināti ar "plākstera uzlikšanu", tomēr krīzes laikā ir kļuvis redzams, ka šie "plāksteri" nedarbojas un nav pietiekams risinājums. Pašreizējie izaicinājumi ir jārisina ieviešot inovācijas, un  darba ar jaunatni sistēmas ir jāpielāgo, lai tās būtu ilgtspējīgas un dzīvotspējīgas. Tāpat darbam ar jaunatni ir jābūt pierādījumos balstītam un stratēģiskam. Kā arī tika uzsvērts, ka darbam ar jaunatni ir jākļūs zaļākam. Līdz ar investīcijām un inovācijām ir jārosina arī zaļāka domāšana.

Konventā lemtā deklarācija nav domāta nolikšanai plauktā, bet reālai iedzīvināšanai praksē, jo praktiķu kopiena (community of practice) ir visi jaunatnes darbā iesaistītie - jaunatnes darbinieki, jaunatnes līderi, projektu vadītāji, jaunatnes organizācijas, organizācijas, kas strādā ar jauniešiem, jaunatnes darbinieku izglītotāji, pētnieki, pašvaldību pārstāvji, nacionālo āģentūru pārstāvji u.tml. 

Vairāk par konventu var lasīt oficiālajā mājaslapā šeit.

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli