Aicinām uz sadarbību Strukturētā dialoga reģionālos partnerus

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) aicina uz sadarbību Strukturētā dialoga reģionālos partnerus - biedrības vai nodibinājumus ar pieredzi darbā ar jauniešiem un izpratni par Eiropas Strukturētā dialoga procesiem un to ieviešanas arhitektūru Latvijā. 
Ja vēlaties sadarboties ar LJP un Strukturētā dialoga nacionālo darba grupu Strukturētā dialoga ieviešanā Latvijā laika posmā 2016.gada janvārim līdz 2017.gada jūnijam, piesakieties līdz 17.decembrim šeit.
Strukturētā dialoga reģionālais partneris apņemas:

 • būt Strukturētā dialoga reģionālais partneris laikā no 2016.gada janvāra līdz 2017.gada jūnijam, popularizējot Strukturētā dialoga (SD) mērķus, iniciatīvas un rezultātus;
 • nodrošināt sava pārstāvja (vismaz viena) dalību SD vēstnieku apmācībās 2016.gada 16.-17.janvārī, Rīgā (mācības, ēdināšana un naktsmītnes tiek nodrošinātas, SD reģionālais partneris sedz sava pārstāvja ceļa izdevumus nokļūšanai uz/no mācībām);
 • informēt potenciālos SD pasākumu dalībniekus savā plānošanas reģionā par konkrētiem SD pasākumiem (norises laiks un vieta, iesaistāmo cilvēku skaits vietējos, reģionālos un nacionālajos pasākumos tiks precizēts mācībās);
 • nodrošināt sava pārstāvja (vismaz viena) dalību SD V cikla atklāšanas pasākumā 2016.gada 26.februārī Rīgā (SD reģionālais partneris sedz sava/-u pārstāvja/-u ceļa izdevumus nokļūšanai uz/no pasākuma);
 • piedalīties SD popularizēšanas un/vai praktiskajos konsultāciju pasākumos vietējos (1  nepilnas dienas) un reģionālajos (1 nepilnas dienas) pasākumos;
 • nodrošināt sava pārstāvja (vismaz viena) dalību Strukturētā Dialoga V cikla Nacionālajā konferencē (2 dienu pasākums) 2016.gada septembrī Jauniešu galvaspilsētā 2016. SD reģionālais partneris sedz sava/-u pārstāvja/-u ceļa izdevumus nokļūšanai uz/no pasākuma;
 • nodrošināt sava pārstāvja (vismaz viena) dalību Strukturētā Dialoga V cikla 3 dienu noslēguma pasākumā 2017.gada vasarā;
 • nodrošināt pasākumu dalībnieku reģistrēšanu, pasākumu norises vietu, loģistiku, kafijas pauzes, publicitāti, atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu LJP, fotogrāfijas no pasākumiem;
 • piedalīties TV un radio intervijās par Strukturētā Dialoga V cikla tematiku un rezultātiem.

Strukturēta Dialoga reģionālajam partnerim tiek nodrošināts:

 • apmācības tematikā;
 • iespēja piedalīties Strukturētā Dialoga nacionālajā darba grupā;
 • atpazīšanās zīmes un materiāli uzdevumu izpildei;
 • līgums par sadarbību SD ieviešanā Latvijā;
 • atbalsts un konsultācijas;
 • samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem.

Jautājumi? Raksti: ljp@ljp.lv. Veidosim labāku Latviju kopā!

Aktuāli