Aicinām piedalīties Eiropas Jaunatnes dialoga tiešsaistes aptaujā

Sadaļa

Eiropas Jaunatnes dialoga esošajā konsultāciju kārtā galvenā uzmanība ir pievērsta jaunatnes telpai un jauniešu līdzdalībai. Lai labāk izprastu jauniešu viedokli par Eiropas jaunatnes mērķi Nr. 9: “TELPA UN LĪDZDALĪBA VISIEM”, jaunieši aicināti aizpildīt šo anketu. Šī aptauja aizņems ne vairāk kā 8 minūtes.

Anketā iekļautas šādas sadaļas:

  • Politika un lēmumu pieņemšana
  • Jaunatnes telpa
  • Apmācība un informācija
  • Respondenta dati

Jauniešu sniegtie dati tiks izvērtēti turpmākajā Eiropas jaunatnes dialoga procesā un meklēti risinājumi problēmām Eiropas jaunatnes konferencē 2021. gada oktobrī.

Aptauja ir sagatavota Eiropas Jaunatnes dialoga 8. cikla konsultāciju procesa ietvaros, ko pārrauga Eiropas Jaunatnes dialoga Eiropas koordinācijas grupa, kuras locekļi ir jaunatnes padomju, jaunatnes lietu ministriju, Eiropas Jaunatnes foruma un Eiropas Komisijas pārstāvji. Visas atbildes ir anonīmas. Jūsu atbildes tiks izmantotas, lai informētu par Eiropas Savienības jaunatnes dialoga 8. cikla rezultātiem. 

Atbalstītāji

Aktuāli