Aicina skolas dibināt Eiropas klubus

Eiropas klubs ir skolas interešu izglītības programma, kurā skolotāji un jaunieši darbojas un
organizē neformālās izglītības pasākumus. Klubu darbā iekļaujas arī dažādi starptautiskie projekti, Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas un dalība Klubs “Māja” tradicionālajos pasākumos. Eiropas klubu galvenais mērķis ir interaktīvā un
neformālā gaistonē veicināt jauniešu izpratni par Eiropas Savienību un sniegt iespēju iesaistīties
dažādos pasākumos un projektos. Jaunieši, kuri darbojas Eiropas klubos, apgūst jaunas praktiskas
iemaņas, piemērām, veiksmīga komandas darba prasmes, prezentēšanas un komunikācijas prasmes,
kā arī paplašina savas zināšanas ne tikai par Eiropas Savienības jomā, bet arī politikā, vēsturē,
medijpratībā un projektu vadīšanā.

Ar plašāku informāciju par Eiropas klubu darbību, mērķiem un priekšrocībām ir iespējams iepazīties Klubs “Māja” mājaslapas sadaļā “Eiropas klubi”, kā arī noskatoties video „Kas ir Eiropas klubi?”

Kad 2002. gadā tika aizsākta Eiropas klubu kustība Latvijā, tie tika veidoti ar mērķi veicināt sadarbību starp skolēniem un skolotājiem un sekmēt viņu zināšanas par Eiropu. Līdz šim Latvijā ir dibināti 16 Eiropas klubi. Jauniešu organizācija Klubs “Māja” jau kopš 2010. gada ir Eiropas klubu koordinators Latvijā. Klubs “Māja” Eiropas klubiem sniedz dažādas iespējas plašāk izglītoties, piemēram, organizē dažādus pasākumus un lekcijas, kurās tiek apspriestas visdažādākās tēmas - Eiropas Savienība, projektu rakstīšana, komandas darbs un reizēm tiek meklētas atbildes arī uz jautājumiem par motivācijas saglabāšanu un personības pilnveidošanu.

Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli