Aicina pašvaldību un NVO jaunatnes darbiniekus pieteikties dalībai jaunatnes darbinieku mācību programmā.

Izglītības un zinātnes ministrija aicina pašvaldību un nevalstisko organizāciju jaunatnes darbiniekus pieteikties dalībai jaunatnes darbinieku mācību programmā. Sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru mācību programmas dalībniekiem tiks nodrošināta dalība arī mentoringa programmā.

Mācību laika dalībnieki apgūs tādas tēmas kā darba ar jaunatni teorētiskie un praktiskie aspekti, jauniešu līdzdalības iespējas, jauniešu mentālā veselība, jaunatnes politikas pamati, jauniešu neformālā izglītība, projektu vadība, digitālais darbs ar jaunatni u.c.

2021. gada Jaunatnes darbinieku mācību programmā plānots katram dalībniekam piešķirt mentora atbalstu, ko nodrošinās jaunatnes jomā jau ilgāku laiku strādājuši profesionāļi no pašvaldībām un jaunatnes organizācijām. Kopā ar mentoriem, ar kuriem sadarbība sāksies mācību cikla otrā pusē, dalībniekiem būs iespēja dalīties savā līdzšinējā profesionālajā pieredzē, saņemt padomus, materiālus, kā arī dažāda veida citu profesionālo atbalstu ikdienas izaicinājumu risināšanā, lai tādā veidā palīdzētu dalībniekiem vēl kvalitatīvāk uzsākt savu darbu jaunatnes jomā, kā arī stiprinātu jomā esošo sadarbību. Papildus tam, kopā ar mentoriem, mācību dalībniekiem būs iespēja veidot nelielas iniciatīvas savās darba vietās, kuras tiks prezentētas 2021. gada Jaunatnes darbinieku mācību cikla izskaņā.

Pilno dienu mācību nodarbību norises datumi ir 22. aprīlis, 7. un 20. maijs, 3. jūnijs, 26. augusts, 9. un 23. septembris, 7. un 21. oktobris, kā arī 4. novembris. Atkarībā no spēkā esošiem ierobežojumiem mācību nodarbības notiks tiešsaistē vai klātienē.

Pieteikties dalībai jaunatnes lietu speciālistu mācības var persona, kura pašvaldībā vai nevalstiskajā organizācijā veic darbu ar jaunatni un nav iepriekš apguvusi jaunatnes lietu speciālista apmācības pamatprogrammu saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumiem Nr. 1047 “Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība”.

Lai pieteiktos konkursam, pretendentam līdz 31. martam jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma anketa.

Vairāk info https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/izsludina-konkursu-pretendentu-atlase-dalibai-jaunatnes-darbinieku-macibu-programma 

Aktuāli