Active Rainbow

Biedrības "Active Rainbow" mērķi ir dot iespēju jauniešiem, kuriem draud sociālā atstumtība no sabiedrības, pilnveidoties, veidojot jaunas iespējas pašiem, veicinot iekļaušanu, taisnīgumu, vienotību, dažādību un mīlestību pret visiem indivīdiem kā arī būt izglītojošai platformai un cilvēku kopienai, kuru mērķis ir vairot izpratni par cilvēktiesībām un LGBT+ spektru, kā arī vairot redzamību neformālai izglītībai kā rīkam, kas veicina sociālo iekļaušanu un aktīvu līdzdalību.

Group
Asociētie biedri

Aktuāli