2021. gada 24. novembrī notika Memoranda padomes sēde!

Sadaļa
Memoranda padomes sēde

2021. gada 24. novembrī notika Memoranda padomes sēde!

Kas ir Memoranda padome? 

Tā ir konsultatīva institūcija, kuras uzdevums ir pārvērst Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandā izvirzītos mērķus realitātē. 

Atgādinām, ka LJP prezidente Ilze Bergmane un mūsu dalīborganizācijas LGSCO pārstāve Agnija Jansone tika ievēlētas padomē novembrī!

 

Par padomes vadītāja vietnieci tika ievēlēta Kristīne Zonberga no biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse”. 

Tika pārrunāts Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas plāns 2023. - 2027. gadam. Padomes locekļi un sēdes dalībnieki no nevalstisko organizāciju puses pauda bažas par plānā ietvertajiem atbalsta pasākumiem vides un klimata mērķu īstenošanai, kā arī iespējām sabiedrībai iesaistīties plāna pilnveidošanā. Zemkopības ministrijas pārstāve informēja, ka vēl ir iespēja līdz 30. novembrim piedalīties ziņojuma komentēšana, kā arī pauda atvērtību priekšlikumu izvērtēšanai ja tie tiks saņemti pēc noteiktā termiņa.  

Tika prezentētas vadlīnijas “Pilsoniskās sabiedrības organizācijas laba pārvaldība - pieci principi ilgtspējīgai organizācija”, kas uzsver labas pārvaldības nozīmīgumu organizācijas darbībā. 

Tika apspriests programmas "Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai" projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā. 

Tika sniegta atgriezeniskā saite par darbu programmas "Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam" projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā. 

 

Nākamā Memoranda padomes sēde plānota 2021.gada 22.decembrī plkst. 11.00 - 13.00! 

Memoranda padomes 2021.gada 24.novembra sēdes materiāli pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē. Sēdes ieraksts skatāms šeit

 

Ārējās vietnes

Aktuāli