Meklēt izmantojot virsrakstu
Datuma sākumpunkts
datuma beigu punkts

Atdalīt ar komatu

"Youth Up Europe" - Ilgtspējīga attīstība

Šī gada 19. jūnijā Īrijas galvaspilsētā Dublinā notika Eiropas Jauniešu Foruma un Īrijas Jauniešu Padomes rīkotais pasākums “Youth Up Europe”. Pasākuma galvenās apspriestās tēmas bija Apvienoto Nāciju Organizācijas 17 Ilgtermiņa attīstības mērķi un jauniešu iesaiste valstu Nacionālo brīvprātīgo ziņojumu tapšanā par mērķu sasniegšanas progresu, kā a... Lasīt vairāk

Skauti un gaidas aicina uz #izgaismoLatvija akcijas kop punktu – Skautu un gaidu ostā!

21.jūnijā Latvijas iedzīvotāji ir aicināti piedalīties akcijā Izgaismo Latviju un noiet savu sirdskilometru – vienu kilometru Latvijas pierobežā, lai pēc tam pulcētos pie svētku ugunskuriem, kas saulgriežu dienā izgaismos mūsu valsts robežu. Latvija tādējādi kļūs par pirmo valsti pasaulē, kuras iedzīvotāji valsts simtgadei par godu apgājuši ap savu... Lasīt vairāk

Uzdāvini Latvijai brīnišķīgu dāvanu – savas 100 brīvprātīgā darba stundas

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” aicina ikvienu iesaistīties akcijā “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai” un uzdāvināt Latvijai dzimšanas dienā brīnišķīgu dāvanu – vismaz 100 brīvprātīgi nostrādātas darba stundas, kuru laikā paveikti daudzi labi darbi – palīdzība līdzcilvēkiem ikdienā, dalība dažādos publiskos pasākumos, aktivitātēs ut... Lasīt vairāk

Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar biedrību “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”” ir sagatavojis krājumu pedagogiem “Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai”, kurš ieskicē un no jauna aktualizē virkni aspektu un ideju pilsoniskās izglītības īstenošanai un iedzīvināšanai izglītības iestādēs... Lasīt vairāk

Facebook izveidojis Jaunatnes portālu

Sekojot jauniešu tendencēm arvien vairāk laika pavadīt interneta vidē "Facebook" ir radījis Jaunatnes portālu, ar kura starpniecību sniedz jauniešiem informāciju par un ap "Facebook" un tā drošu lietošanu. Padomi sadalīti vairākās sadaļās: Pamati - šī sadaļa sniedz informāciju par profila, lapu, pasākumu un grupu izveidošanu; Aizsardzība - Lai aizs... Lasīt vairāk

M.Šteins: "Līdzdalības iespējas ikvienam labākas Latvijas veidošanā"

Latvijā līdzdalības jomā bieži esam aktīvāki "ugunsgrēku dzēšanas" brīžos, kad steidzami jārīkojas, nevis esam aktīvi ikdienu. Taču regulāra un aktīva sabiedrības, tostarp jauniešu, līdzdalība sabiedriskajos un pilsoniskajos procesos šogad ir īpaši būtiska Latvijas attīstībai. Aplūkojot vairākus iepriekšējos gados veiktos pētījumus*, secinājumi nav... Lasīt vairāk

ES Jaunatnes stratēģija - kas tālāk?

Maija izskaņā Eiropas Komisija atklāja savu priekšlikumu nākamajai ES Jaunatnes stratēģijai (EUYS), kas ilgs 9 gadus (2019-2027). Tā kā dalībvalstis novembra beigās balsos par ES Jaunatnes stratēģiju, tagad sākas pārrunu cikls. Eiropas Jaunatnes forums ir atzinīgi novērtējis priekšlikumu, atzīstot, ka daudzi jautājumi, kuri tika izstrādāti kopā ar... Lasīt vairāk

Iespēja iegūt savai organizācijai ''Everyone Welcome'' atzinības zīmi

Biedrība "Baltic Youth Way" informē, ka starptautiskā projekta "Together: Refugees & Youth" (īstenots ar Eiropas Savienības atbalstu), ietvaros arī Latvijas jaunatnes organizācijām ir iespēja iegūt "Everyone Welcome" (Visi laipni lūgti) atzinības zīmi. Šīs zīmes mērķis ir: izcelt organizācijas, kuras savā darbībā palīdz patvēruma meklētājiem un bēg... Lasīt vairāk

Eiropas Komisija aizsāk informatīvu kampaņu #EUandME

Lai pievērstu plašāku uzmanību jauniešu iespējām Eiropas Savienībā, Eiropas Komisija 2018. gada maijā aizsāk informatīvu kampaņu #EUandME. Kampaņa #EUandME ilgs līdz 2019.gada beigām visās ES dalībvalstīs. Cik daudz jaunieši zina par Eiropas Savienības (ES) ikdienā sniegtajām iespējām? ES sniegto iespēju izmantošana ir daudzu Eiropas jauniešu ikdie... Lasīt vairāk

Aktuāli