Vīzija

LJP Vīzija (definēta 2002 gadā)

Latvijas Jaunatnes padome ir jaunatnes organizāciju atbalstīta un atzīta, visas sabiedrības respektēta un valsts atzīta bērnu un jauniešu sabiedrisko organizāciju apvienība, kas rada labvēlīgu vidi nacionālajā un starptautiskajā līmenī, jaunatnes organizāciju attīstībai un jauniešu personības brīvai realizācijai.


Dalies:

Aktuāli