Vides konteksts ir svarīgs darbā ar jaunatni

19. februārī visas dienas garumā ZAAO Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) “Daibe” notika darbā ar jaunatni iesaistīto darbinieku tikšanās, lai meklētu labākos risinājumus jaunatnes darbam vides kontekstā.

Atsaucoties uzaicinājumam, šajā sanāksmē piedalījās ar LJP viceprezidents Mārtiņš Šteins.

Sanāksmē tikās SIA “ZAAO” speciālisti, jaunatnes darbinieki no Vidzemes pašvaldībām un Ziemeļvalstu Ministru padomes pārstāve Maija Kāle.

Tikšanās mērķis bija veidot sadarbību vides izglītības jomā darbā ar jaunatni un izglītoties vides jautājumos. Dienas gaitā tikšanās dalībnieki guva paplašinātu informāciju par atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma darbību un piedāvātajām iespējām, kā arī savstarpēji iepazinās. Ar lekciju par aprites ekonomiku piedalījās Ziemeļvalstu Ministru padomes pārstāve Maija Kāle, raisot diskusijas un radot pamatu jaunām idejām.

Sanāksmes dalībnieki devās arī ekskursijā pa RAAC “Daibe”, kā arī aplūkoja jaunuzcelto Dabas un tehnoloģiju parka (DTP) “URDA” mācību ēku. Kā zināms, DTP “URDA” varēs apmeklēt un savu kompetenču papildināšanai izmantot bērni un jaunieši no dažādu novadu izglītības iestādēm. Tas tiek veidots, lai skolēniem būtu iespēja apgūt dabaszinātnes un tehnoloģijas ieinteresēti, saistībā ar reālo dzīvi, ar mūsdienīgām mācību metodēm, izmantojot DTP infrastruktūras sniegtās iespējas. Taču „URDA” būs pieejama ne tikai skolēniem, studentiem un zinātniekiem, bet ikvienam dabas draugam. DTP tiks atvērts 2018. gada 10. maijā. Mācību ēkas būvniecībai līdzekļus piešķīrusi Izglītības un zinātnes ministrija, bet pasūtītājs ir Pārgaujas novada pašvaldība, cieši sadarbojoties ar SIA “ZAAO”.

Kopīgā diena noslēdzās ar ideju vētru.

Mārtiņa Šteina piezīmes no sanāksmes:

  • Lai 2030.gadā sasniegtu radītāju, ka poligonos tiktu apglabāti tikai 10% (šobrīd ir 50%) no savāktā atkritumu daudzuma, aktīvi jāiesaistās arī jauniešiem, jauniešu organizācijām, pašvaldību jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem.
  • ZAAO piedāvā daudz bezmaksas iespējas savākt šķirotos atkritumus, par ko ir pārāk maz informācijas.
  • Sabiedrībai ir jācenšas savas darbības rezultātā neradīt kaitējumu videi. Tas nozīmē, ka ir jāpopularizē video draudzīgu principu ievērošana ikdienas jaunatnes darbā un pasākumos.
  • Videi draudzīgu principu ievērošana būtu svarīga arī LJP, īpaši tāpēc, ka starp LJP DO ir organizācijas, kuras aktīvi par to iestājas.
  • Aprites ekonomijas lekcija no Ziemeļvalstu Ministru padomes būtu noderīga arī kādā no jaunatnes pasākumiem.
  • Jāstiprina zināšanas vides izglītības jomā, lai darbs ar jaunatni kļūtu ilgtspējīgāks.
  • ZAAO Dabas un tehnoloģiju parks “URDA" būs lieliska vieta jauniešiem, dažādiem pasākumiem un pieredzes apmaiņas aktivitātēm.
  • Darbā ar jaunatni iesaistītie Vidzemes pusē varētu būt pirmie, kas slēdz sadarbības memorandu, kurā apņemas ievērot videi draudzīgus principus savā darbībā.
  • Vidzemes pašvaldības kā SIA "ZAAO" dibinātājas nav labais piemērs citiem atkritumu šķirošanas jomā. Atkritumu šķirošanas prakse pašvaldību administrācijās, iestādēs, pasākumos nav izveidojusies, taču būtu pat ļoti vēlama, lai sasniegtu nākotnes mērķus vides jomā.

Mārtiņš Šteins un Ziemeļvalstu Ministru padomes pārstāve Maija Kāle atsevišķas sarunas laikā vienojās, ka nepieciešama atsevišķa tikšanās, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu sadarbību ne tikai vides jautājumos, bet arī medijpratības un jauniešu iesaistes demokrātijā jautājumos.

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli