Meklēt izmantojot virsrakstu
Datuma sākumpunkts
datuma beigu punkts

Atdalīt ar komatu

Īsumā par Strukturēto dialogu jaunatnes jomā

2005. gada 15. novembra Rezolūcijā Eiropas Komisija un Eiropas Savienības (turpmāk - ES) dalībvalstis tika aicinātas izveidot strukturētu dialogu ar jauniešiem un jaunatnes organizācijām, jaunatnes pētniekiem un politikas veidotājiem ar mērķi atbalstīt jauniešu tiesības piedalīties politikas izstrādē, kas tiešā veidā viņus skar. Tā ES Padomes prezi... Lasīt vairāk

LJP piedalās Eiropas vadības komitejas tikšanās pasākumā Romā

No 16.-17.septembrim LJP prezidente Karīna Vītiņa piedalījās Strukturētā dialoga Eiropas vadības komitejas tikšanās pasākumā Romā, kura organizēta, lai sagatavotos gaidāmajai ES Jauniešu konferencei oktobrī. Deleģētie pārstāvji no Eiropas Jaunatnes foruma, ministrijām, aģentūrām, jaunatnes padomēm, kā arī Eiropas Komisijas, izstrādāja konferences p... Lasīt vairāk

LJP piedalās ES Jaunatnes konferences sagatavošanas pasākumā Romā

LJP izpilddirektore Inese Šubēvica no 8. līdz 10.septembrim piedalās ES Jaunatnes konferences Romā sagatavošanas tikšanās pasākumā. Laba viela pārdomām, gatavojoties Latvijas prezidentūras pasākumiem Rīgā. Tikšanās laikā tiek apspriesti aktuālākie Strukturētā dialoga problēmjautājumi, ar ko saskaras Itālijas prezidentūra ES jaunatnes konferences ko... Lasīt vairāk

Aktuāli