RuralBuzz mācību materiāls par radošu uzņēmumu veidošanos lauku apvidos

Biedrība "Radošās Idejas" projekta "Creative Start-Ups in Rural Areas" (RuralBuzz) ietvaros sagatavojusi divas e-grāmatas angļu valodā ar mērķi pilnveidot jauniešu uzņēmējdarbības izglītību un veicināt jaunu radošu uzņēmumu veidošanos lauku apvidos. 
RuralBuzz labās prakses kolekcija ar piemēriem no Polijas, Grieķijas un Latvijas 
 RuralBuzz darbnīcu scenāriji jaunatnes darbiniekiem

Šie materiāli sniedz iespēju jauniešiem attīstīt biznesa idejas, kas balstītas vietējā kultūras mantojumā, vienlaikus izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas.  

Darbīcu scenāriji sagatavoti, izmantojot neformālās izglītības metodes, IKT aplikācijas un spēles elementus.

RuralBuzz projekts īstenots sadarbībā ar asociāciju "Zaļais zilonis" no Polijas un Vārnavas Folkloras grupu no Grieķijas.  Sagatavotie materiāli tika testēti vietējās apmācībās ar 45 jauniešiem Latvijā, Polijā un Grieķijā un starptautiskās apmācībās 15 jauniešiem Grieķijā. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros.
Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli