LJP pozīcija par valsts atbalstu jaunatnes organizācijām un organizācijām, kas strādā ar jauniešiem

Valsts atbalsts jaunatnes organizācijām un organizācijām, kas strādā ar jauniešiem ir jāattīsta, sekmējot to attīstību 2 virzienos:

1. Valsts atbalsts sadarbības tīkliem un nacionālā mēroga organizācijām

Valsts nodrošina atbalstu jaunatnes organizāciju sadarbības tīkliem (viena plānošanas reģiona vai vienas darbības jomas) un nacionālā mēroga jaunatnes organizācijām.

2. Valsts atbalsts vietēja mēroga jaunatnes organizācijām un organizācijām, kas strādā ar jauniešiem

Valsts nodrošina atbalstu vietēja mēroga jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem izveidei un attīstībai.

Pieņemta 2014-12-20

Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli