Levestes Spicie

Moto: „Kas tad, ja ne mēs?” 
Mērķis: Palīdzēt bērniem un jauniešiem maksimāli sasniegt izglītības mērķus un attīstīt sevi par sabiedrībā dzīvotspējīgu cilvēku
Uzdevumi:
               1. Darbs ar riska grupas bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem;
               2. Organizēt dažādus profilaktiska rakstura pasākumus, lai veicinātu indivīda sociālās pieredzes bagātināšanos, organizēt pasākumus, lai pievērstos veselīgam dzīves veidam, veidot drošus, komfortablus apstākļus indivīda radošai dzīvei; 
               3. Sniegt palīdzību un atbalstu tiem indivīdiem, kam tā nepieciešama, risināt savstarpējās attiecības kolektīvā, likt šķēršļus personības psihiskās vardarbības faktiem.

E-pasts
levestesspicie@gmail.com
Grupa
Dalīborganizācijas
Sociālie tīkli

Aktuāli