Latvijas Jauno zemnieku klubs

Latvijas Jauno zemnieku klubs ir ir brīvprātīga, nevalstiska jauniešu organizācija, kurā apvienojušies jaunie lauksaimnieki, lauku jaunatne un citi interesenti, kuriem rūp Latvijas lauku reģionu attīstība.

Organizācijas darbība vērsta uz lauku reģionu labklājības līmeņa paaugstināšanu un jauniešu integrēšanu sociālu, ekonomisku un kultūras procesu norisē lauku reģionos, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu aktivizēšanai un izglītošanai.

JZK misija ir pārstāvēt un aizstāvēt jauno lauksaimnieku intereses politiskā līmenī Latvijā un Eiropā kā arī sniegt nepieciešamās zināšanas un savas izaugsmes iespējas jauniešiem laukos.

E-pasts
jzk@jzk.lv
Grupa
Dalīborganizācijas

Aktuāli