Kas ir LJP

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) ir 1992.gadā dibināta jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem, apvienība.

Mūsu galvenais darbības mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves līmeni Latvijā, pārstāvot un iestājoties par jauniešu vajadzībām, vēlmēm un viedokli- valstiskā, reģionālā un lokālā līmenī.

LJP uzdevumi ir:

  • piedalīties starpinstitucionālā sadarbībā jaunatnes politikas veidošanā;
  • atbalstīt biedrus jaunatnes politikas īstenošanā;
  • stiprināt biedru savstarpējo sadarbību un kapacitāti;
  • nodrošināt ekspertīzi un īstenot pētniecību jaunatnes politikas jomā.

Mūsu vīzija ir: Kopā ar LJP dalīborganizācijām, radīt jauniešiem labvēlīgu vidi vietējā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī, jaunatnes organizāciju attīstībai un jauniešu personības brīvai realizācijai.

Vairāk par mūsu biedriem vari uzzināt sadaļā Dalīborganizācijas.

 

Dokumenti

Dalies:

Aktuāli