Kalsnavas jaunieši

Biedrība „Kalsnavas jaunieši” formāli uzsāka savu darbību 2007.gada sākumā. Neformāli tā darbojās jau vairākus gadus. Laika gaitā izveidojies darboties gribošs un varošs pagasta jauniešu loks, kuri iesaistās pagasta sabiedriskās dzīves uzlabošanā, liekot akcentu uz jauniešu saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšanu. Biedrības biedri savu dalību tajā ņem brīvprātīgi. Biedrības mērķis ir veicināt radošu iniciatīvu, atbalstot pagasta iedzīvotāju iesaistīšanos sporta, izglītības, sociālās un kultūras aktivitātēs un viņu vidū popularizējot sportisku un radoši aktīvu dzīvesveidu. Lielu akcentu liekam uz brīvā laika pavadīšanu, kā arī prieka un gandarījuma radīšanu sev un citiem sabiedrības locekļiem, veicinot iniciatīvas, kas uzlabo ģimeņu, bērnu un jauniešu dzīves apstākļus Kalsnavas pagastā.
Biedrība aktīvi realizē dažādus projektus. Neilgajā pastāvēšanas laikā izdevies sakārtot vairākas nesakārtotas jomas Kalsnavas pagastā. Esam radījuši spēcīgu sporta bāzi, izveidojuši māmiņu istabu un spēļu laukumu. Īpaša vieta Kalsnavas jauniešiem ir mūsu izveidotais Kalsnavas bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs „UP’s”. Realizējam dažādus citus uz aktivitātēm balstītus projektus.
Aktīvi realizējam dažādus pasākumus jauniešiem, iesaistāmies pagasta kultūras dzīvē.

E-pasts
kalsnjauniesi@inbox.lv
Grupa
Dalīborganizācijas

Aktuāli