SD IV cikls

IV cikla tēma - Youth empowerment for political participation - Jauniešu iespēju veicināšana politiskajai līdzdalībai

Prezidentūras trio:

  1. Itālija, jūlijs - decembris 2014
  2. Latvija, janvāris - jūnijs 2015
  3. Luksemburga, jūlijs - decembris 2015

2014.gadā sākot ar Itālijas prezidentūru nedaudz mainījās strukturētā dialoga procesa formāts. Līdz šim katras prezidējošās valsts laikā tika izstrādātas vienotas rekomendācijas, kas tika rezultātā formulētas kā ES Padomes rezolūcija. Tika nolemts, ka vienotās rekomendācijas kā ES Padomes rezolūcija tiks apstiprinātas 18 mēnešu darba cikla noslēgumā, noslēdzoties visu “trio” valstu ES Padomē prezidentūrai.

Atskats uz konferenci Romā

Atskats uz konferenci Rīgā

Atskats uz konferenci Luxemburgā

Atbalstītāji
Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli