Rokasgrāmata "Mācīties komunicēt, mācīties iekļaut"

Laika periodā no 2015.gada oktobra līdz 2017.gada maijam Latvijas Jaunatnes padomes dalīborganizācija "Baltijas Reģionālais fonds" īstenoja Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projektu “Jaunas metodes iekļaušanai”. 

Projekta rezultāts – izstrādātās/adaptētas 50 neformālās izglītības metodes, kuras ir apkopotas Rokasgrāmatā “Mācīties  komunicēt, mācīties iekļaut”  / “Learn how to communicate, learn how to include”, kura drukātā veidā pieejama angļu valodā, savukārt elektroniski arī latviešu, rumāņu un horvātu valodās. Izstrādātās metodes ir daudzveidīgas un ietver gan izvērtēšanas aktivitātes, gan grupu darbus, gan komandas saliedēšanu, ledus laušanu un arī jauniešiem tik ļoti iemīļotos uzmundrinātājus. Rokasgrāmatā ir iekļauti arī ieteikumi faslitatoriem/apmācītājiem darbam ar jauniešiem ar komunikācijas un dzirdes problēmām, starptautiskās zīmju valodas alfabēts, kā arī dažādi papildmateriāli.

Papildus informācija par projektu un rokasgrāmatas elektroniskā versija pieejama zemāk. 

Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli