Meklēt izmantojot virsrakstu
Datuma sākumpunkts
datuma beigu punkts

Atdalīt ar komatu

Projekts “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē”

Ar 2014.gada augustu Latvijas Jaunatnes padome (LJP) uzsāk īstenot Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētu projektu “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē”. Projekts tiks īstenots laikā no 01.08.2014. līdz 01.02.2016. visā Latvijas teritorijā. Līdz ši... Lasīt vairāk

Līgums Strukturētā dialoga procesa īstenošanas nodrošināšanai

2014.gada 12.septembrī biedrība "Latvijas Jaunatnes padome" (LJP) noslēdza līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), Nr. 01-28/108, par Strukturētā dialoga īstenošanu Itālijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros. Līguma ietvaros LJP, saskaņā ar Eiropas Padomes lēmumu par Strukturētā dialoga īstenošanu nacionālajā līmenī, kas n... Lasīt vairāk

Projekts "Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa - jaunatne"

Ar 2014.gadu biedrība "Latvijas Jaunatnes padome" (LJP) sāk īstenot Eiropas Komisijas finansētu projektu "Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa - jaunatne", nr. 2014-2516/001-001. Projekta mērķis ir veicināt Strukturētā dialoga nacionālās darba grupas darbību, veicināt jauniešu izpratni par Strukturēto dialogu un sekmēt jauniešu līdzdalību, it... Lasīt vairāk

Projekta "Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana "LJP 2.0"" aktualitātes 2014.gada maijs - augusts

Projekta mērķis ir panākt LJP ilgtspējīgu attīstību, kas ļautu tai reprezentatīvi, regulāri un ilglaicīgi darboties savu mērķu un uzdevumu izpildei, nodrošinot jaunatnes NVO un jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas ieviešanā Latvijā, jaunatnes NVO interešu aizstāvību un jauniešu viedokļu paušanu politikas veidošanas procesos. Darbības programma t... Lasīt vairāk

Projekta "Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana "LJP 2.0"" aktualitātes 2014.gada janvāris - aprīlis

Projekta mērķis ir panākt LJP ilgtspējīgu attīstību, kas ļautu tai reprezentatīvi, regulāri un ilglaicīgi darboties savu mērķu un uzdevumu izpildei, nodrošinot jaunatnes NVO un jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas ieviešanā Latvijā, jaunatnes NVO interešu aizstāvību un jauniešu viedokļu paušanu politikas veidošanas procesos.Darbības programma ti... Lasīt vairāk

Projekta "Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana "LJP 2.0"" aktualitātes 2013.gada septembris-decembris

Projekta mērķis ir panākt LJP ilgtspējīgu attīstību, kas ļautu tai reprezentatīvi, regulāri un ilglaicīgi darboties savu mērķu un uzdevumu izpildei, nodrošinot jaunatnes NVO un jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas ieviešanā Latvijā, jaunatnes NVO interešu aizstāvību un jauniešu viedokļu paušanu politikas veidošanas procesos.Darbības programma ti... Lasīt vairāk

Projekts „Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana “LJP 2.0””

Ar 2013.gada septembri Latvijas Jaunatnes padome uzsāk īstenot projektu „Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana “LJP 2.0””. Projekts tiks īstenots Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmas ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda administratīvu atbalstu. Projekta īstenošanas laik... Lasīt vairāk

Aktuāli