LJP piedalās kampaņā "Mazais 100-gades pilsonis"

Laika posmā no 15.03.2017.-01.12.2018. biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" īsteno kampaņu “Mazais 100-gades pilsonis”, kuras mērķis ir izglītot Rīgas pilsētas skolu skolēnus par pilsonisko sabiedrību un iesaistīšanās iespējām Rīgas nevalstiskajās organizācijās.

Kampaņas ietvaros tiek veicināta jauniešu izpratne par pilsoniskā aktīvisma nozīmi sagaidot Latvijas simtgadi.

Rīgas nevalstisko organizāciju pārstāvji informē jauniešus par dažādām pilsoniskās aktivitātēs formām, piemēram, brīvprātīgo darbu, ziedošanu un citām, kā arī aicinās skolēnus veikt kādu pilsonisko aktivitāti, kuras veikšanai tiks piešķirts neliels finansējums, lai varētu nodrošināt nepieciešamos materiālus. 

Plānots, ka uz Latvijas 100 gadu jubileju par pilsoniskām aktivitātēm būs izglītoti vismaz 1200 jaunieši visā Rīgas pilsētā 600 skolēnu 2017.gadā un 600 skolēnu 2018.gadā. Divu gadu laikā tiks veiktas vismaz 40 skolēnu pilsoniskās aktivitātes.

Tā kā LJP ir biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" biedri, tad nolēmām piedalīties šajā lieliskajā kampaņā. Šī gada 16.oktobrī "Latvijas Jaunatnes padomes" viceprezidents interešu aizstāvības jautājumos Mārtiņš Šteins viesojās Rīgas 84. vidusskolā, lai iepazīstinātu jauniešus ar to, ko dara Latvijas Jaunatnes padome, uzspēlētu līdzdalības spēli "Četri stūri" un vienotos ar jauniešiem par kādas pilsoniskās aktivitātes veikšanu.

Bija ļoti interesanta un zinātkāra tikšanās. Kopā bija ap 60 devītklasnieki. Jaunieši bija ļoti atsaucīgi. Aktīvi diskutēja un ieinteresēti klausījās stāstījumā. Ļoti demokrātiska bija pieeja kā ieguldīt nelielo finansējumu, kas projekta ietvaros katrai aktivitātei ir paredzēts. Starp idejām - jaunas spēles karjeras izglītībā, jaunas grāmatas jauniešiem par līdzdalību, ziedošana dzīvnieku patversmei - lielāko atsaucību ieguva trešā ideja un skolēni nolēma, ka ziedos iepriekš minēto finansējumu, kā arī sagādās citas mantas, lai iepriecinātu kādas dzīvnieku patversmes iemītniekus.  

Šī nebija pirmā LJP dalība kampaņā "Mazais pilsonis", arī līdz šim esam viesojušies dažādās skolās, lai diskutētu ar skolēniem par līdzdalības jautājumiem.

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli