Labdarības organizācija " Palīdzēsim.lv"

„Palīdzēsim.lv” ir labdarības organizācija, kas daudzpusīgi un ilgtspējīgi pieiet problēmu risināšanai. Organizācijas mērķis ir sniegt ilgtermiņa atbalstu Latvijā dzīvojošajiem bēniem un jauniešiem, kurus skārušas veselībai vai sadzīvei nozīmīgas problēmas.

E-pasts
info@palidzesim.lv
Grupa
Asociētie biedri

Aktuāli