Aizvadīts Latvijas Jaunatnes padomes Kongress

Aizvadītajā nedēļas nogalē Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) dalīborganizāciju pārstāvji pulcējās Madonā, jo Madonas novads šogad ir Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2018, lai piedalītos LJP Kongresā, kura darba kārtībā bija jaunu LJP statūtu pieņemšana, un stratēģijas pieņemšana, valdes vēlēšanas un citas aktualitātes. 

LJP prezidents Emīls Anškens LJP valdes vārdā informēja, ka šis ir īpaši nozīmīgs Kongress LJP. Jauni statūti, jauna stratēģija, jauna valde – tas ir jauns izrāviens LJP! 2017.gada 26.septembrī LJP svinēja savus 25 pastāvēšanas gadus. 25 gadi ir nopietns vecums organizācijai, kas ļauj palūkoties uz padarīto un nospraust jaunus mērķus nākotnei! Vairākas no iecerēm izdevās realizēt, citas tiks realizētas līdz LJP ārkārtas Kongresam, kas notiks šī gada 25.martā.

Kongresa pirmā diena aizritēja aktīvā diskusiju gaisotnē, jo kā viens no galvenajiem Kongresa uzdevumiem bija jaunu LJP statūtu pieņemšana. Kongresa dalībniekiem prezentēja vairāku darba grupu tikšanās reizēs radītos statūtus, kuriem dalībnieki ierosināja jaunus labojumus, kā rezultātā Kongresa otrajā dienā Kongress apstiprināja LJP statūtu jauno redakciju.

Pirmās Kongresa dienas izskaņā dalīborganizāciju pārstāvji pulcējās uz LJP valdes kandidātu debatēm. Valdes kandidātiem bija iespēja iepazīstināt klātesošos ar sevi, savu redzējumu par LJP, tās nākotni un izklāstīt savu plānoto ieguldījumu LJP darbībā. Dalīborganizāciju pārstāvji izmantoja iespēju uzdod visiem kandidātiem sev interesējošos jautājumus, lai pieņemtu savas pārstāvētās organizācijas lēmumu valdes vēlēšanās.

Kongresa otrā diena sākās ar LJP stratēģijas 2018.-2020. gadam izskatīšanu darba grupās, kā rezultātā tika lemts par nepieciešamību organizēt papildus dalīborganizāciju pārstāvju tikšanos, detalizētākai LJP stratēģijas virzienu, mērķu un uzdevumu izstrādei. Jauno stratēģiju plānots izvērtēt un apstiprināt ārkārtas kongresā.

Tāpat Kongresa dalībnieki tika iepazīstināti ar LJP 2017. gadā paveikto, veica izmaiņas LJP biedru sastāvā pamatojoties uz organizāciju iesniegumiem un izskatīja citus ar LJP darbību saistītus jautājumus.

Ņemot vērā, ka līdz Kongresa sākumam netika saņemti pietiekoši daudzi valdes kandidātu pieteikumi, lai ievēlētu jauno valdi pilnā sastāvā, Kongresā tika pieņemts lēmums noteikt jaunu kandidātu pieteikšanas termiņu, pagarināt esošās valdes pilnvaru termiņu un sasaukt LJP ārkārtas Kongresu 25. martā pilnvērtīgu valdes vēlēšanu nodrošināšanai.

Jauks pārsteigums visiem LJP Kongresa dalībniekiem bija īpašas dāvanas, kuras visi saņēma pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda programmai “Iedod darbu čaklām rokām”! Tās bija dāvanas, ko gatavoja cilvēki ar īpašām vajadzībām. Nenoliedzami, saņemot dāvanas, prieks pārņēma visus Kongresa dalībniekus! Priecīgi sūtam pateicības sveicienus!

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli