homo ecos:

Vides organizācija "homo ecos:" dibināta 2007. gadā, un tās mērķis ir stiprināt sociālu kustību, kas atbalsta videi draudzīgu dzīvesveidu, kā arī rīkojas tā, lai saglabātu un saudzētu dabas resursus. Biedrība piedāvā platformu darbībai, sadarbībai un ideju īstenošanai vides izglītības un aizsardzības jomā; informē un izglīto sabiedrību par līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, īstenojot bērnu un jauniešu neformālās izglītības un pieaugušo izglītības aktivitātes; veido vides izglītības un informācijas centru kā resursu videi draudzīgu ideju attīstībai; sadarbojas ar citām organizācijām Latvijā un citās valstīs, piedāvājot un popularizējot risinājumus līdzsvarotai un ilgtspējīgai attīstībai; organizē brīvprātīgo darbu un veicina brīvprātīgo personisko izaugsmi, iesaistot viņus biedrības aktivitātēs; īsteno biedru un domubiedru ilgtspējīgas attīstības iniciatīvas.

E-pasts
Office@homoecos.lv
Grupa
Asociētie biedri

Aktuāli