Eiropas Komisija aizsāk informatīvu kampaņu #EUandME

Lai pievērstu plašāku uzmanību jauniešu iespējām Eiropas Savienībā, Eiropas Komisija 2018. gada maijā aizsāk informatīvu kampaņu #EUandME. Kampaņa #EUandME ilgs līdz 2019.gada beigām visās ES dalībvalstīs.

Cik daudz jaunieši zina par Eiropas Savienības (ES) ikdienā sniegtajām iespējām?
ES sniegto iespēju izmantošana ir daudzu Eiropas jauniešu ikdiena, viņiem to pat neapzinoties. Jaunieši meklē un atrod iespējas, kā iesaistīties projektos un palīdzēt bērniem, vai vēlas mācīties franču valodu Parīzē, vai arī ir topošie uzņēmēji, kuri meklē atbalstu jaunas lietotnes ieviešanai. Tikpat labi viņi vienkārši izmanto publisko bezmaksas bezvadu internetu, lai sazinātos ar saviem draugiem. Lai kādas būtu Eiropas jauniešu intereses, daudzas iespējas tiem tiek piedāvātas tieši ES atbalstīto programmu un projektu ietvaros. Lai pievērstu plašāku uzmanību Eiropas jauniešu iespējām, Eiropas Komisija 2018. gada maijā aizsāk informatīvu
kampaņu #EUandME.

Kampaņas mērķis ir stāstīt par ES iniciatīvām, kas atbalsta jauniešu daudzpusīgās intereses, vienlaikus parādot ES pievienoto vērtību ikdienas dzīvē, kas padara ES dzīvojoša jaunieša dzīvi drošāku, ērtāku un attīstību veicinošu. Līdzās tam, kampaņas mērķis ir veicināt piederības sajūtu ES.

Kādas zināšanas jauniešiem sniegs kampaņa #EUandME?
Kampaņas mērķauditoriju veido divas vecuma grupas - 25 līdz 34 gadus veci jaunieši, kuri vairumā gadījumu ir beiguši mācīties vai studēt, ir nodarbināti, bieži vien jau precējušies, un viņu ģimenē aug bērni. Otra mērķauditorija ir 17 līdz 24 gadus veci jaunieši, kuri ir auguši kritiskāk vērtētā ES attīstības periodā, meklē darbu vai ir tikko pievienojušies darba tirgum, joprojām studē vai apgūst amatu, un vairumā gadījumu vēl nav izveidojuši ģimeni.

Kampaņas tīmekļa vietnē https://europa.eu/euandme/ ir apkopota informācija, fakti, statistika, stāsti un video, kuru mērķis ir sniegt
mērķauditorijai praktiskas zināšanas un idejas par ES sniegtajām iespējām un ieguvumiem. Vietnē pieejamā informācija ir sagrupēta atbilstoši piecām tematiskajām jomām - mobilitāte, digitālā joma, prasmes un uzņēmējdarbība, ilgtspējība un tiesības. Te tiek piedāvātas arī vairākas faktu lapas par katru no minētajām tēmām, kādas ir iedzīvotāju tiesības, un, kā tās varētu izmantot savā labā, dzīvojot ES.

Kā tiks aizsākta kampaņa?
Kampaņai ir vairāki elementi un veidi, kā tiks pievērsta uzmanība piecām tematiskajām jomām. Kampaņa tiks uzsākta, izrādot piecas īsfilmas, kuras ir radījuši Eiropā zināmi režisori. Katras filmas mērķis ir iepazīstināt ar kādu no kampaņas tematiem, iesaistot tā atspoguļošanā reālas personas – dažādus Eiropas iedzīvotājus, kuri ar ES atbalstu īsteno savas aizraušanās. Savu talantu apliecināt varēs arī jaunie režisori. #EUandME kampaņa 2018. gada oktobrī ES valstīs piedāvās iespēju piedalīties konkursā tieši
topošajiem režisoriem. Konkursa dalībnieki tiks aicināti pastāstīt stāstu, kādu ieguldījumu ES sniedz jauniešu dzīvē, sasaistot šo vēstījumu ar kādu no pieciem kampaņas tematiem. Konkursa uzvarētājiem būs iespēja uzņemt savu filmu, kā arī saņemt pazīstamu un godalgotu Eiropas režisoru profesionālos padomus.

Kādus kampaņas #EUandME materiālus iespējams izmantot?
Kampaņas vietnē ir pieejami dažādi sociālo tīklu platformām veidoti materiāli – reklāmas rullīši, filmu plakāti, aizkadru fotoattēli, animēti GIF attēli, 20 izmantošanai gatavi sociālo plašsaziņas līdzekļu paziņojumi. Tuvākajā laikā būs pieejami arī digitālie stāsti - īsi un vizuāli uzrunājoši pieredzes stāsti, kas ietver kampaņas tematus un rāda reālu personu un viņa pieredzi kādā no jomām, iedvesmojot cilvēkus dalīties ar savu pieredzi un sākt diskusiju par ES vērtībām un iespējām.
Kampaņas norises laikā gada garumā interneta vietne tiks papildināta ar iedvesmojošiem video un jauniešu stāstiem no visas Eiropas. To vidū var būt arī Jūsu stāsts. Aicinām ieskatīties tīmekļa vietnē regulāri, lai iepazītos ar jaunāko saturu un informāciju, kas tiks papildināta regulāri.

Kā atbalstīt un līdzdarboties?
Organizācijas tiek aicinātas uz sadarbību šajā kampaņā, izmantojot pieejamos kampaņas materiālus un kļūstot par #EuandME vēstnešiem Latvijā. 
Informāciju par #EUandME kampaņu publicēt savās organizāciju vietnēs un sociālo tīklu platformās, izmantot kampaņas vietnē pieejamos materiālus – attēlus, digitālos stāstus un video rullīšus - kopīgot tos savos sociālo tīklu Facebook un Twitter kontos, integrēt kampaņas tematiku sarunās, diskusijās, pasākumos. Uzrunājot savu mērķauditoriju par tēmām, kas tiek atspoguļotas kampaņā, sociālajos tīklos lietojiet tēmturi #EUandME.

Sazinieties ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, lai uzzinātu vairāk par kampaņas piedāvātajām iespējām un iegūtu kampaņas vizuālos materiālus! Kontaktpersona pasākumu veidošanai, materiāliem: Inese Knipše inese.knipse@ext.ec.europa.eu. Kontaktpersona sociālo tīklu un mediju komunikācijas jautājumos – Kristīne Liepiņa, kristine.liepina@ec.europa.eu.

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli