Diskusija "Vai Latvijā jāsamazina balsstiesību slieksnis pašvaldību vēlēšanās līdz 16 gadiem?"

"Vai Latvijā jāsamazina balsstiesību slieksnis pašvaldību vēlēšanās līdz 16 gadiem?"

Šī gada 2. februārī “Latvijas nākotnes forums” sapulču telpā “Birojnīca” rīkoja apaļā galda diskusiju, lai kopā ar politikas ekspertiem un pētniekiem, politisko partiju un NVO pārstāvjiem un, pats galvenais, ar pašiem jauniešiem mēģinātu atrast praktiskas un pragmatiskas atbildes uz šo svarīgo jautājumu. Latvijas Jaunatnes padomi diskusijā pārstāvēja Interešu aizstāvības programmas direktors Mārtiņš Šteins. 

Diskusijas ieraksts atrodams šeit: http://nakotnesforums.lv/video/vai-latvija-jasamazina-balsstiesibu-slieksnis-pasvaldibu-velesanas-lidz-16-gadiem/ 

 

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli