Creative Minds for Culture

Biedrība “Creative Minds for Culture” (CMC) jeb “Radošie prāti kultūrai” ir jauniešu nevalstiskā organizācija, kuru dibinājuši jaunieši, un tās mērķis ir sekmēt jauniešu un studentu aktīvu pilsonisko līdzdalību Latvijas un ārvalstu procesos.

Izmantojot neformālās izglītības metodes, CMC organizē dažādus pasākumus jauniešiem – apmācības, seminārus, nometnes, diskusijas un darbnīcas – par jauniešiem interesējošām un aktuālām tēmām – līdzdalību, medijiem, veselīgu dzīvesveidu, karjeras un izglītības iespējām.

E-pasts
mindsforculture@gmail.com
Grupa
Asociētie biedri

Aktuāli