Baltijas Reģionālais fonds

„Baltijas Reģionālais fonds” ir nevalstiska organizācija ar mērķi attīstīt, veicināt, iedvesmot un atbalstīt radošas idejas caur apmācībām, projektiem un konsultācijām. Organizācija iestājas par draudzīgu un mierpilnu pasauli, veicinot starpkultūru dialogu, atbalstot vienlīdzību un respektējot individualitāti. Piedāvātie semināri, apmācības un projekti atver durvis jaunai pieredzei, zināšanām un iespējām, veicinot gan neformālo izglītību, gan arī mūžizglītību. Projekti tiek īstenoti gan vietējā, gan arī starptautiskā līmenī, sadarbojoties ar dažādām organizācijām no visas Eiropas. Īpaši tiek popularizēts un atbalstīts brīvprātīgais darbs, gan vietējā līmenī, gan arī uzņemot pie sevis un nosūtot uz citām valstīm Eiropas Savienības brīvprātīgā darba projektu ietvaros.

Organizācijai Rīgā ir jauniešu studija „BaMbuss”, kas ir lieliska vieta jauniešiem, kur attīstīt savas personīgās un profesionālās kompetences un īstenot savas personīgās iniciatīvas. "BaMbuss" ir daudzfunkcionāla, organiska, atraktīva un progresīva vieta, kur jaunieši caur dažādām neformālajām aktivitātēm var apgūt un pilnveidot savas prasmes un iemaņas, īstenot savas idejas un veikt brīvprātīgo darbu, iegūt jaunu pieredzi un pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku. Studijā tiek organizētas dažādas aktivitātes – apmācības, radošās darbnīcas, konkursi, specializētie klubi un diskusijas, kā arī tiek organizētas vizītes uz skolām un jauniešu centriem visā Latvijā.

E-pasts
info@brfonds.lv
Grupa
Dalīborganizācijas

Aktuāli