APAĻĀ GALDA DISKUSIJU CIKLS “PAR UN AP JAUNATNES JOMU”

Šī gada 12. maijā Rīgā, Pils ielā 21, Konferenču zāle, 1.stāvā notiks biedrības "Solis tuvāk" un Latvijas Jaunatnes padomes rīkotā diskusija "Par un ap jaunatnes jomu". 

Apaļā galda diskusijas “Par un Ap Jaunatnes Jomu” tiek organizētas ar mērķi:

 • sekmēt jaunatnes jomas attīstību vietējā, reģionālā, nacionālā un Eiropas līmenī;
 • stiprināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu kapacitāti;
 • veicināt sociālo kapitālu jaunatnes jomā.

Uz diskusijām aicināti ikviens interesents, kam aktuāli ir jaunatnes jomas attīstības jautājumi – pašvaldību, valsts institūciju un organizāciju pārstāvji, jaunatnes jomas pētnieki un eksperti, jaunieši, pedagogi, uzņēmēji un citi.

Tev ir ko teikt? Piedalies!

Aicinām izvēlēties Jums aktuālāko tēmu vai pieteikties uz abām diskusijām:

DISKUSIJA v.1 pl.13.00-15.00 Neformālās izglītības atzīšana jaunatnes jomā:

 • Esošā situācija neformālās izglītības (NFI) atzīšanā jaunatnes jomā Latvijā
 • NFI atzīšana kā popularizēšanas vai sertificēšanas rīks
 • NFI atzīšanas modeļi un līmeņi
 • NFI atzīšanas izmaksas un atbildība par procesa īstenošanu
 • Citi aktuālie dalībnieku jautājumi

DISKUSIJA v.2 pl.16.00-18.00 Darba ar jaunatni izvērtēšana:

 • Esošā situācija jaunatnes pētniecības jomā Latvijā
 • Darba ar jaunatni izvērtēšanas iespējas vietējā un nacionālā līmenī
 • Aktuālākie problēmjautājumi jaunatnes jomas izvērtēšanā pašvaldībās
 • Galvenie ieguvumi investējot pētniecībā
 • Latvijas Jaunatnes jomas pētniecības centrs – sapnis vai realitāte
 • Citi aktuālie dalībnieku jautājumi

Pasākuma tematikā ievadīs Inese Šubēvica, jaunatnes jomas eksperte un Gints Klāsons, jaunatnes jomas pētnieks.

Pasākumā tiks nodrošinātas uzkodas, tēja/kafija.
Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts.
Pasākuma kopsavilkums, saistītie materiāli, fotogrāfijas un norādes uz video pēc pasākuma tiks izsūtīts elektroniski.

Pieteikšanās: aizpildot anketu šeit līdz 10.maijam. Papildus informāciju varat, saņemt pa tel.26498978 (Andra Vanaga) vai e-pastu andra362@inbox.lv.

Semināru ciklu organizē: Biedrība “Solis tuvāk” sadarbībā ar biedrību “Latvijas Jaunatnes padome” Eiropas Savienības programmas Erasmus+: Jaunatne darbībā finansēta projekta “Cooperactive II” ietvaros.

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:
Tagi

Aktuāli