LJP Valdes sēde 22. jūlijā

datums:

Kārtējā LJP valdes sēde notiks 22. jūlijā pl. 16.00. Ja kādam ir aktuāli jautājumi, kas iekļaujami LJP valdes sēdes darba kārtībā, lūgums tos iesūtīt ljp@ljp.lv līdz 10.maijam. Pēc informācijas apkopošanas darba kārtības jautājumi tiks publicēti šajā vietnē. Valdes sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties ikviens interesents.

... Lasīt tālāk

Eiropas Jaunatnes dienas 2016, Strasbūrā, Francijā! Dalībnieku atmiņas no piedzīvotā!

datums:

2015.gada rudenī Latvijas Jaunatnes padome (LJP) ieguva iespēju organizēt un vadīt jauniešu delegāciju braucienam uz Eiropas Jaunatnes dienām 2016, Strasbūrā, Francijā. Šī gada maijā pienāca ilgi gaidītais notikums! Braucienā devās divdesmit Latvijas Jaunatnes padomes izvēlēti jaunieši, starp kuriem bija arī Strukturētā dialoga vēstnieki no Jelgavas, Cēsu un Salaspils novadiem, kā arī divdesmit jaunieši no Madonas novada. Organizējām kopīgu braukšanu, jo tā taču ir, ka kopā – jautrāk!

... Lasīt tālāk

Jaunatnes jomas loma Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikā Latvijā

datums:

15.06.2016. notika Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes paplašinātā sēde. Sēdes darba kārtībā bija iekļauta sabiedrības integrācijas politikas ieguvumu izvērtēšana, un tika prezentēti zvērinātu advokātu biroja “Cobalt” pētījuma „Par sabiedrības integrācijas politikas organizatoriskā un tiesiskā ietvara pilnveides iespējām” rezultāti un ekspertu konsīlija „Integrācijas politika Latvijā: turpināt līdzšinējo jeb veidot kā konceptuāli jaunu” atzinuma galvenās atziņas.

... Lasīt tālāk

Saeimas un NVO foruma “Jaunatne – Tagadne” apkopojums

datums:

Piektdien, 10.jūnijā, Saeimas namā norisinājās Saeimas un nevalstisko organizāciju (NVO) 10.forums.
Pasākumu atklāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Rasma Pīpiķe.

... Lasīt tālāk

Reģionālā foruma “Jaunatnes stratēģija pašvaldībās” ideju un priekšlikumu apkopojums

datums:

Reģionālais forums „Jaunatnes stratēģija pašvaldībās” tika organizēts 2016.gada 12.-13.maijā viesu namā Turbas, Ikšķiles novadā ar mērķi apzināt situāciju un attīstīt prasmes jaunatnes politikas dokumentu izstrādē pašvaldībās, kā arī uzklausītu Latvijas un kaimiņvalstu labās prakses piemērus un veidotu kontaktus nākotnes sadarbībai.

... Lasīt tālāk

Atskats uz konferenci “Valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju sadarbība – nepieciešamība vai ekstra?”

datums:

NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome trešdien, 8. jūnijā, Tieslietu ministrijā rīkoja konferenci “Valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju sadarbība – nepieciešamība vai ekstra?”

... Lasīt tālāk

Tiek veidots Strukturētā Dialoga V cikla ziņojums

datums:

Līdz ar 8. jūnijā noritējušo Vidzemes Strukturētā Dialoga reģionālo konferenci Smiltenē, noslēdzās Strukturētā Dialoga V cikla vietējo konsultāciju un reģionālo konferenču cikls. Kopumā Strukturētā Dialoga V ciklā noorganizēti 28 pasākumi, kuri pulcējuši vairāk kā 1280 dalībniekus no visas Latvijas.

... Lasīt tālāk

LJP valdes sēde 10.jūnijā

datums:

Kārtējā LJP valdes sēde notiks 10.jūnijā pl. 17.00. Valdes sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties ikviens interesents.

... Lasīt tālāk

Strukturētā Dialoga Vidzemes reģionālā konference 8. jūnijā

datums:

Uzaicinājums jauniešiem un pašvaldību lēmumu pieņēmējiem piedalīties Strukturētā dialoga Vidzemes Reģionālajā konferencē par vienotu un iekļaujošu Eiropu! Konferences galvenā tēma ir “Veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā” ar moto “Gatavi dzīvei, gatavo sabiedrībai”. Konferences laikā tiks apskatīti piemēri un attīstītas idejas no notikušajām strukturētā dialoga diskusijām “Kafija ar politiķiem”.

... Lasīt tālāk

Strukturētā Dialoga Zemgales reģionālā konference 7. jūnijā

datums:

Uzaicinājums jauniešiem un pašvaldību lēmumu pieņēmējiem piedalīties Strukturētā dialoga Zemgales Reģionālajā konferencē par vienotu un iekļaujošu Eiropu! Konferences galvenā tēma ir “Veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā” ar moto “Gatavi dzīvei, gatavo sabiedrībai”. Konferences laikā tiks apskatīti piemēri un attīstītas idejas no notikušajām strukturētā dialoga diskusijām “Kafija ar politiķiem”.

... Lasīt tālāk

Nodibināta Sēlijas Novadu apvienības Jauniešu padome

datums:

Šā gada 27.maijā Jaunjelgavā notika 8.Sēlijas novada kongress, ar kuru jaunatnes politikas jomā Latvijā tika aizsākta vēl viena labā prakse – ar Sēlijas novadu apvienībā pārstāvēto pašvaldību (Viesīte, Jēkabpils, Aknīste, Jaunjelgava, Sala, Ilūkste, Nereta) un Krustpils novada pašvaldības atbalstu tika nodibināta Sēlijas Novadu apvienības Jauniešu padome “SēJa” ­ Sēlijas Jaunieši (Jauniešu padome).

... Lasīt tālāk

Valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju sadarbība – nepieciešamība vai ekstra?

datums:

LJP aicina dalīborganizācijas un citus interesentus piedalīties konferencē “Valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju sadarbība – nepieciešamība vai ekstra?”, kas notiks 2016. gada 8. jūnijā Tieslietu ministrijas Sarkanajā zālē (ieeja no Tieslietu ministrijas).

... Lasīt tālāk

Strukturētā Dialoga Sēlijas reģionālā konference 2. jūnijā

datums:

Uzaicinājums jauniešiem un pašvaldību lēmumu pieņēmējiem piedalīties Strukturētā dialoga Sēlijas Reģionālajā konferencē par vienotu un iekļaujošu Eiropu! Konferences galvenā tēma ir “Veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā” ar moto “Gatavi dzīvei, gatavo sabiedrībai”. Konferences laikā tiks apskatīti piemēri un attīstītas idejas no notikušajām strukturētā dialoga diskusijām “Kafija ar politiķiem”.

... Lasīt tālāk

LJP dalīborganizācija aicina iesaistīties projektā „Urbānā Skatuve 2”

datums:

Jūnija sākumā biedrība “homo ecos:” uzsāks neredzamā teātra projekta “Urbānā skatuve 2” īstenošanu, kurā aicinām iesaistīties jauniešus.

... Lasīt tālāk

Strukturētā Dialoga RĪGAS REĢIONĀLĀ KONFERENCE

datums:

Strukturētā Dialoga RĪGAS REĢIONĀLĀ KONFERENCE notiks 2016.gada 6. jūnijā plkst. 12.20 Rīgā, Rīgas domē, Rātslaukuma 1, 508. telpā. Uzaicinājums jauniešiem un pašvaldību lēmumu pieņēmējiem piedalīties Strukturētā dialoga Rīgas Reģionālajā konferencē par vienotu un iekļaujošu Eiropu!

... Lasīt tālāk