LJP e-ziņu izdevums “Zini, kas jāzina!” Nr.6

datums:

Vai zini, kas Tev jāzina? Ieskaties LJP Mediju grupas jauniešu veidotajā e-ziņu izdevumā “Zini, kas jāzina!” Nr.6. Uzzini pats un dalies ar citiem sociālajos tīklos!

... Lasīt tālāk

Starptautiskajā konferencē definē galvenos izaicinājumus Jaunatnes jomā 2015-2016

datums: atjaunots:

No 5. līdz 7. novembrim Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) pārstāvji piedalījās starptautiskajā konferencē “Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā”, kura tika organizēta ar mērķi veicināt jaunatnes jomā iesaistīto pušu sadarbību, diskutēt par nepieciešamo atbalstu jaunatnes darbam reģionālā, nacionālā un Eiropas mērogā, un uzsvērt jauniešu centru nozīmi jaunatnes darba attīstībā un jauniešu līdzdalības veicināšanā.

... Lasīt tālāk

Ministriju pārstāvji, Saeimas deputāti un pašvaldību vadītāji diskutē par Jaunatnes politiku. Diskusijas materiālu apkopojums.

datums: atjaunots:

Šā gada 12. novembrī, Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotajā Rudens politikas diskusijā 2014 tikās ministriju pārstāvji, pašvaldību vadītāji, Saeimas deputāti un jaunatnes nozaru eksperti, kurā apsprieda Jaunatnes politikas aktuālos jautājumus un to risināšanu ilgtermiņā.

... Lasīt tālāk

LJP aicina Saeimas deputātus un pašvaldību vadītājus diskutēt par Jaunatnes politiku

datums: atjaunots:

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju aicina pašvaldību vadītājus, jaunievēlētos Saeimas deputātus un jaunatnes nozares ekspertus piedalīties LJP Rudens politikas diskusijā „Jaunatnes politika – prioritārās jomas Latvijā”. Diskusija notiks 12.novembrī, plkst. 10:00-13:00, Izglītības un zinātnes ministrijā, Rīgā, Vaļņu ielā 2. Lai lēmumu pieņēmēju vidū aktualizētu jautājumus par jaunatnes politiku, ikvienam pašvaldības vadītājam un jaunievēlētajam Saeimas deputātam ir nosūtīts individuāls ielūgums.

... Lasīt tālāk

Jauniešu nodarbinātība – šķēršļi un risinājumi

datums: atjaunots:

Latvijā savu darbību ir uzsākusi Eiropas Savienības programma “Jauniešu garantija”, kas vērsta uz to jauniešu, kas nemācās un nestrādā, integrēšanu darba tirgū. Programmas ietvaros jauniešiem, kas reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā, ir pieejamas virkne programmu. Plašāka informācija par Jauniešu garantijas pasākumiem ir pieejama NVA mājas lapā.

... Lasīt tālāk

LJP piedalās Jaunpils novada jaunatnes forumā

datums: atjaunots:

Šodien, 3.novembrī, no plkst. 16:00-19:30, Jaunpils vidusskolā notiek Jaunpils novada “Jaunatnes forums 2014″, kurā tiks prezentēti aptaujas “Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Jaunpils novadā” rezultāti un notiks diskusijas par jauniešiem aktuālām tēmām. Foruma noslēgumā dalībniekus uzrunās Ieva Beāte Bondere un dalīsies savā pieredzē, kuru guvusi darbojoties LJP Mediju grupā. Forumu vadīs LJP izpilddirektore Inese Šubēvica.

... Lasīt tālāk

Jaunatnes konferences “Ievirzi Latgali!” rezultāti

datums: atjaunots:

Gatavojoties starptautiskajai konferencei “Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā”, kas notiks no 5. līdz 7. novembrim Jūrmalā, publicējam konferences “Ievirzi Latgali!” rezultātus. “Ievirzi Latgali!” tika organizēta ar mērķi apzināt jaunatnes darba lomu un nozīmi jauniešu aktivitātes veicināšanā Latgales plānošanas reģionā, kā arī veicināt jaunatnes darbā iesaistīto pušu sadarbību un pieredzes apmaiņu.

... Lasīt tālāk

LJP brīvprātīgo apmācības

datums: atjaunots:

No 30. oktobra līdz 2.novembrim, Rīgā notika Latvijas Jaunatnes padomes brīvprātīgo jauniešu apmācības, kurās jaunieši no Brīvprātīgā darba un Mediju grupas guva jaunas zināšanas un praktiskas iemaņas LJP pasākumu plānošanā.

... Lasīt tālāk

Pašvaldības un NVO aicinātas pieteikties diskusijām ar jauniešiem

datums: atjaunots:

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) aicina pašvaldības un NVO pieteikties diskusijām un semināriem par jauniešu iespējām un politisko līdzdalību. „Diskusijās būs iespēja apspriest tos jautājumus, kas aktuāli jauniešiem tieši vietējā un reģionālā līmenī. Diskusiju mērķis ir noskaidrot jauniešu, valsts un pašvaldību darbinieku, politiķu un NVO iespējas kopīgi risināt jauniešiem aktuālās problēmas”, informē LJP izpilddirektore Inese Šubēvica.

... Lasīt tālāk

Strukturētā dialoga konferences rezultāti

datums: atjaunots:

Šā gada 7.oktobrī, ES Mājā Latvijas Jaunatnes padome (LJP) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) rīkoja konferenci „Strukturētais dialogs un starpinstitucionālā sadarbība jaunatnes politikas attīstībai”, kurā piedalījās valsts institūciju, pašvaldību, jauniešu organizāciju pārstāvji un jaunatnes lietu speciālisti no visas Latvijas.

... Lasīt tālāk

LJP e-ziņu izdevums „Zini, kas jāzina!” Nr.5

datums: atjaunots:

Vai zini, kas Tev jāzina? Ieskaties LJP Mediju grupas jauniešu veidotajā e-ziņu izdevumā “Zini, kas jāzina!” Nr.5. Uzzini pats un dalies ar citiem sociālajos tīklos! Ja gribi, lai Tavu informāciju iekļaujam ziņu apkopojumā, tad sūti to uz mediji[at]ljp.lv ar norādi „Ziņas”. LJP ziņas “Zini,kas jāzina!” tiek sagatavotas 2x mēnesī.

... Lasīt tālāk

LJP plānotie pasākumi

datums: atjaunots:

Latvijas Jaunatnes padome aicina dalīborganizācijas, to pārstāvjus un ieinteresētās puses ņemt vērā plānoto pasākumu norises datumus: LJP valdes sēde – 31.oktobris, starptautiskā konference “Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā” – 5.-7. novembris, LJP Rudens politikas forums – 12.novembris, LJP Ziemas sesija – 19.-20.decembris. Plānojiet un piesakiet savu dalību LJP pasākumos laicīgi!

... Lasīt tālāk

Eiropas Jaunatnes konferencē sagatavo ieteikumus jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai

datums: atjaunots:

15.oktobrī noslēdzās Itālijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē organizētā Eiropas Jaunatnes konference Romā, kurā vairāk kā 180 jaunatnes politikas veidotāji un jauniešu interešu pārstāvji no visas Eiropas izstrādāja priekšlikumus jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai un piekļuvei tiesībām.

... Lasīt tālāk

Starptautiskā konference “Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā”

datums: atjaunots:

No 5. līdz 7. novembrim Jūrmalā notiks starptautiskā konference “Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā”, kuras mērķis ir veicināt jaunatnes jomā iesaistīto pušu sadarbību, diskutēt par nepieciešamo atbalstu jaunatnes darbam reģionālā, nacionālā un Eiropas mērogā un uzsvērt jauniešu centru nozīmi jaunatnes darba attīstībā un jauniešu līdzdalības veicināšanā. Pieteikšanās līdz 2014.gada 26.oktobrim.

... Lasīt tālāk

Eiropas Jaunatnes konference par jauniešu politisko līdzdalību un tiesībām

datums: atjaunots:

No 13. līdz 16. oktobrim Romā notiek Itālijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē organizētā Eiropas Jaunatnes konference, kas veltīta jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai un piekļuvei tiesībām. Šīs tēmas ir Prezidentūras Trio (Itālija-Latvija-Luksemburga) izvēlētās prioritātes Strukturētā dialoga (neformālas konsultācijas starp Eiropas Komisiju un jauniešiem Eiropā) 4.ciklam, lai veicinātu viņu patstāvību un līdzdalību sociālajā dzīvē.

... Lasīt tālāk