Nodibināta Sēlijas Novadu apvienības Jauniešu padome

datums:

Šā gada 27.maijā Jaunjelgavā notika 8.Sēlijas novada kongress, ar kuru jaunatnes politikas jomā Latvijā tika aizsākta vēl viena labā prakse – ar Sēlijas novadu apvienībā pārstāvēto pašvaldību (Viesīte, Jēkabpils, Aknīste, Jaunjelgava, Sala, Ilūkste, Nereta) un Krustpils novada pašvaldības atbalstu tika nodibināta Sēlijas Novadu apvienības Jauniešu padome “SēJa” ­ Sēlijas Jaunieši (Jauniešu padome).

... Lasīt tālāk

Valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju sadarbība – nepieciešamība vai ekstra?

datums:

LJP aicina dalīborganizācijas un citus interesentus piedalīties konferencē “Valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju sadarbība – nepieciešamība vai ekstra?”, kas notiks 2016. gada 8. jūnijā Tieslietu ministrijas Sarkanajā zālē (ieeja no Tieslietu ministrijas).

... Lasīt tālāk

LJP dalīborganizācija aicina iesaistīties projektā „Urbānā Skatuve 2”

datums:

Jūnija sākumā biedrība “homo ecos:” uzsāks neredzamā teātra projekta “Urbānā skatuve 2” īstenošanu, kurā aicinām iesaistīties jauniešus.

... Lasīt tālāk

Strukturētā Dialoga RĪGAS REĢIONĀLĀ KONFERENCE

datums:

Strukturētā Dialoga RĪGAS REĢIONĀLĀ KONFERENCE notiks 2016.gada 6. jūnijā plkst. 12.20 Rīgā, Rīgas domē, Rātslaukuma 1, 508. telpā. Uzaicinājums jauniešiem un pašvaldību lēmumu pieņēmējiem piedalīties Strukturētā dialoga Rīgas Reģionālajā konferencē par vienotu un iekļaujošu Eiropu!

... Lasīt tālāk

Atbalsts jaunatnes NVO – Atklāta vēstule M.Kučinskim

datums:

Latvijas Jaunatnes padome (turpmāk – LJP) ir iepazinusies ar 2016.gada 3.maija Ministru kabineta rīkojumu Nr.275 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” un aicina Ministru prezidentu Māri Kučinsku sniegt atbildi

... Lasīt tālāk

Strukturētā Dialoga V cikla konsultācijas Dobelē un Jelgavas novadā

datums:

V cikla kopīgā tēma: veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā – gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai.

... Lasīt tālāk

10. gadi kopš Saeimas deklarācijas par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā

datums:

LJP aicina piedalīties ikgadējā Saeimas un nevalstisko organizāciju (NVO) forumā „10. gadi kopš Saeimas deklarācijas par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām”, kas šogad norisināsies 10.jūnijā Saeimā.

... Lasīt tālāk

Aicinām piedalīties starptautiskās apmācībās un sadarbības attīstībā ar Austrumpartnerības valstīm

datums:

LJP sadarbībā ar sadarbības partneriem Lietuvā organizē apmācības / pieredzes apmaiņas pasākumu 5.-11.jūnijā “EaP Youth Policy Academy”. Savu intereses pieteikumu, norādot vārdu, uzvārdu, organizāciju/institūciju, ieņemamo amatu, tālruņa numuru un e-pastu, sūti uz ljp@ljp.lv līdz 16.maijam.

... Lasīt tālāk

STRUKTURĒTĀ DIALOGA V cikla konsultācijas Rīgas plānošanas reģionā „Kafija ar politiķiem”.

datums:

STRUKTURĒTĀ DIALOGA V cikla konsultācijas Rīgas plānošanas reģionā „Kafija ar politiķiem”. V cikla kopīgā tēma: veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā – gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai.

... Lasīt tālāk

Brīvprātīgā darba informācijas sistēma

datums:

Šā gada 21.aprīlī Valmieras novada fonda konferencē “Brīvprātīgais darbs – Tavs veiksmes pakāpiens II” Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sniedza plašāku informāciju par Brīvprātīgā darba informācijas sistēmu, kuru plānots izveidot Brīvprātīgā darba likums kontekstā http://ljp.lv/saeima­pienem­brivpratiga-darba­likumu/.

... Lasīt tālāk

LJP iesaistās konsultācijās par Eiropas Savienības budžeta izpildes ziņojumu

datums:

Šā gada 3.maijā Briselē notika Eiropas Jaunatnes foruma (EJF) sadarbībā ar Eiropas Parlamenta Jauniešu Intergrupas (Youth Intergroup) organizēta tikšanās Eiropas valstu Nacionālajām Jaunatnes padomēm, starptautiskām jaunatnes organizācijām, Eiropas Komisijas (EK) un Eiropas Parlamenta (EP) institūciju pārstāvjiem “Invest in Youth: the youth voice in the EU budget” (Investīcijas jauniešos: jauniešu balss ES budžeta veidošanā”).

... Lasīt tālāk

Informatīvs palīgmateriāls brīvprātīgā darba organizētājiem darbam ar jauniešiem

datums:

Šā gada 1.janvārī spēkā stājās Brīvprātīgā darba likums. Jau likuma izstrādes gaitā LJP atbildīgajai Saeimas apakškomisijai norādīja uz dažādiem aspektiem, kas nav skaidri, kas ierobežos jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā un kas būtu precizējami (piemēram, nepilngadīgo jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā mācību laikā, brīvprātīgo apdrošināšana, brīvprātīgā darba uzskaite un citi jautājumi).

... Lasīt tālāk

LJP valdes sēde

datums:

Kārtējā LJP valdes sēde notiks 11.maijā pl. 17.00. Ja kādam ir aktuāli jautājumi, kas iekļaujami LJP valdes sēdes darba kārtībā, lūgums tos iesūtīt ljp@ljp.lv līdz 5.maijam. Pēc informācijas apkopošanas darba kārtības jautājumi tiks publicēti šajā vietnē.

... Lasīt tālāk

500 Latvijas jauniešu attīsta līdzdalības prasmes

datums:

Kļūstot par ikgadēju tradīciju, šogad jau otro reizi norisinājās lielākais Latvijas jauniešu nevalstisko organizāciju festivāls “Jaunieši iesaistās”, kas pulcēja 500 jauniešus un jaunatnes darbiniekus no visas Latvijas. Pasākuma ietvaros jaunieši izzināja savas iespējas piedalīties nevalstiskajās organizācijās, politikas veidošanā un bija savstarpējās pieredzes apmaiņas un sadarbības attīstības starp jauniešu nevalstiskajām organizācijām pasākums. Festivāla noslēgumā ar krāšņu programmu tika atzīmēta Latvijas Jaunatnes padomes 20 gadu jubileja.

... Lasīt tālāk

Sākušās jauniešu reģionālās konsultācijas “Kafija ar politiķi” Strukturētā dialoga ietvaros

datums:

25. aprīlī sākās Latvijas Jaunatnes padomes un Eiropas Savienības organizētā jauniešu Strukturētā dialoga ietvaros paredzētās V cikla reģionālās konsultācijas ar nosaukumu “Kafija ar politiķi”. Uz šiem pasākumiem aicināts ikviens jaunietis, politikas veidotājs un īstenotājs, kā arī organizāciju pārstāvis, lai izteiktu viedokli par Eiropā aktuāliem jautājumiem jaunatnes jomā, kas Latvijā risināmi vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī.

... Lasīt tālāk