LJP plānotie pasākumi

datums: atjaunots:

Latvijas Jaunatnes padome aicina dalīborganizācijas, to pārstāvjus un ieinteresētās puses ņemt vērā plānoto pasākumu norises datumus: LJP valdes sēde – 31.oktobris, starptautiskā konference “Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā” – 5.-7. novembris, LJP Rudens politikas forums – 20.novembris, LJP Ziemas sesija – 19.-20.decembris. Plānojiet un piesakiet savu dalību LJP pasākumos laicīgi!

... Lasīt tālāk

Eiropas Jaunatnes konferencē sagatavo ieteikumus jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai

datums: atjaunots:

15.oktobrī noslēdzās Itālijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē organizētā Eiropas Jaunatnes konference Romā, kurā vairāk kā 180 jaunatnes politikas veidotāji un jauniešu interešu pārstāvji no visas Eiropas izstrādāja priekšlikumus jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai un piekļuvei tiesībām.

... Lasīt tālāk

Starptautiskā konference “Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā”

datums: atjaunots:

No 5. līdz 7. novembrim Jūrmalā notiks starptautiskā konference “Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā”, kuras mērķis ir veicināt jaunatnes jomā iesaistīto pušu sadarbību, diskutēt par nepieciešamo atbalstu jaunatnes darbam reģionālā, nacionālā un Eiropas mērogā un uzsvērt jauniešu centru nozīmi jaunatnes darba attīstībā un jauniešu līdzdalības veicināšanā. Pieteikšanās līdz 2014.gada 26.oktobrim.

... Lasīt tālāk

Eiropas Jaunatnes konference par jauniešu politisko līdzdalību un tiesībām

datums: atjaunots:

No 13. līdz 16. oktobrim Romā notiek Itālijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē organizētā Eiropas Jaunatnes konference, kas veltīta jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai un piekļuvei tiesībām. Šīs tēmas ir Prezidentūras Trio (Itālija-Latvija-Luksemburga) izvēlētās prioritātes Strukturētā dialoga (neformālas konsultācijas starp Eiropas Komisiju un jauniešiem Eiropā) 4.ciklam, lai veicinātu viņu patstāvību un līdzdalību sociālajā dzīvē.

... Lasīt tālāk

Diskusijas “Jaunatnes politika Latvijā – mīti un realitāte” apkopojums

datums: atjaunots:

Šā gada 28.maijā Latvijas Jaunatnes padome ES Mājā rīkoja Jaunatnes politikas diskusiju par tēmu “Jaunatnes politika Latvijā – mīti un realitāte’’. Informatīvs diskusijas kopsavilkums par galvenajām problēmām un to risinājumiem jaunatnes jomā:

... Lasīt tālāk

Konference par Jaunatnes politikas attīstību Strukturētā dialoga ietvaros

datums: atjaunots:

Šā gada 7.oktobrī, ES Mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, no plkst. 11:30 līdz 16:30, Latvijas Jaunatnes padome (LJP) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) rīko konferenci „Strukturētais dialogs un starpinstitucionālā sadarbība jaunatnes politikas attīstībai”, kurā piedalīties aicināti valsts institūciju, pašvaldību, jauniešu organizāciju pārstāvji un jaunatnes lietu speciālisti no visas Latvijas. Strukturētā dialoga konferences mērķis ir veicināt savstarpējo sadarbību Jaunatnes politikas attīstībā un tās ilgtspējas plānošanā reģionālajā un nacionālajā līmenī.

... Lasīt tālāk

LJP e-ziņu izdevums „Zini, kas jāzina!” Nr.4

datums: atjaunots:

Vai zini, kas Tev jāzina? Ieskaties LJP Mediju grupas jauniešu veidotajā e-ziņu izdevumā “Zini, kas jāzina!” Nr.4. Uzzini pats un dalies ar citiem sociālajos tīklos! Ja gribi, lai Tavu informāciju iekļaujam ziņu apkopojumā, tad sūti to uz mediji[at]ljp.lv ar norādi „Ziņas”. LJP ziņas “Zini,kas jāzina!” tiek sagatavotas 2x mēnesī. Iepriekšējais e-ziņu izdevums Nr.3 ir pieejams šeit.

... Lasīt tālāk

LJP piedalās jaunatnes darba konferencē “Ievirzi Latgali!”

datums:

Latvijas Jaunatnes padomes pārstāvji piedalās Latgales reģionālajā jaunatnes darba konferencē “Jaunatnes darba nozīme jauniešu iniciatīvu attīstībā reģionos “Ievirzi Latgali!”, kas šodien 26.septembrī norisinās Daugavpilī. Konference tiek organizēta ar mērķi apzināt jaunatnes darba lomu un nozīmi jauniešu aktivitātes veicināšanā Latgales plānošanas reģionā, kā arī veicināt jaunatnes darbā iesaistīto pušu sadarbību un pieredzes apmaiņu.

... Lasīt tālāk

LJP uzsāk apmācību ciklu “Mediju treniņš”

datums: atjaunots:

24.septembrī, LJP organizēja pirmo Mediju treniņu “TV intervijas un praktikums”, kurā dalībniekiem bija iespēja apgūt jaunas zināšanas un praktiskas iemaņas interviju sniegšanā. Darbojoties grupās, jaunieši definēja dažādus interviju veidus, analizēja savu interviju stiprās un vājās puses, kā arī apmainījās ar labās un sliktās prakses piemēriem interviju sniegšanā.

... Lasīt tālāk

LJP Latvijas skolās īsteno iniciatīvu “Vēlies vēlēt”

datums: atjaunots:

Latvijas Jaunatnes padome 2014.gada septembrī, Latvijas skolās ir uzsākusi īstenot iniciatīvu “Vēlies vēlēt”, kuras mērķis ir veicināt jauniešu informētību par vēlēšanu sistēmu Latvijā un paaugstināt jauniešu līdzdalību vēlēšanās, lai perspektīvā novada, valsts un Eiropas līmenī tiktu pieņemti tādi lēmumi, kas ir atbilstoši jauniešu interesēm. Iniciatīvas ietvaros LJP pārstāvji tiekas ar jauniešiem un, izmantojot neformālas metodes, diskutē par jautājumiem, kas saistīti ar gaidāmajām vēlēšanām, jo īpaši, lai uzsvērtu ikviena balsstiesīgā jaunieša nozīmi piedaloties vēlēšanās.

... Lasīt tālāk

LJP piedalās Eiropas vadības komitejas tikšanās pasākumā Romā

datums: atjaunots:

No 16.-17.septembrim LJP prezidente Karīna Vītiņa piedalījās Strukturētā dialoga Eiropas vadības komitejas tikšanās pasākumā Romā, kura organizēta, lai sagatavotos gaidāmajai ES Jauniešu konferencei oktobrī.

... Lasīt tālāk

Piedalies interaktīvā ceļojumā „Domā globāli, dari lokāli!”

datums: atjaunots:

Latvijas Jaunatnes padome svētdien, 21.septembrī aicina jauniešus un ikvienu interesentu piedalīties interaktīvajā ceļojumā “Domā globāli, dari lokāli!” Pasākuma organizatori, Latvijas platforma attīstības sadarbībai (LAPAs) kopā ar biedru organizācijām, no plkst.15:00 līdz dienas vakaram ir sagatavojuši sešas dažādas aizraujošas ceļojuma pieturas. Pasākuma koordinējošais punkts atradīsies Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Raiņa bulvārī 8, kur interesenti varēs iegūt vispārēju informāciju par visām sešām ceļojuma pieturām un saņemt sava ceļojuma karti. Ceļojuma pieturas atradīsies dažādās vietās Rīgas centrā, kurās būs iespēja izpētīt savu personisko saikni ar pasaulē notiekošajiem procesiem un ieraudzīt to, kā globālas lietas ietekmē mūsu ikdienas izvēles.

... Lasīt tālāk

LJP e-ziņu izdevums „Zini, kas jāzina!” Nr.3

datums: atjaunots:

Vai zini, kas Tev jāzina? Ieskaties LJP Mediju grupas jauniešu veidotajā e-ziņu izdevumā “Zini, kas jāzina!” Nr.3. Uzzini pats un dalies ar citiem sociālajos tīklos! Ja gribi, lai Tavu informāciju iekļaujam ziņu apkopojumā, tad sūti to uz mediji[at]ljp.lv ar norādi „Zinas”. LJP ziņas “Zini,kas jāzina!” tiek sagatavotas 2x mēnesī.

... Lasīt tālāk

Piesaki savu skolu un piedalies jauniešu iniciatīvā “Vēlies vēlēt”

datums: atjaunots:

Latvijas Jaunatnes padome ir uzsākusi īstenot iniciatīvu “Vēlies vēlēt” ar mērķi veicināt jauniešu informētības līmeņa par vēlēšanu sistēmu Latvijā paaugstināšanu un jauniešu līdzdalību vēlēšanās, lai perspektīvā novada, valsts un Eiropas līmenī tiktu pieņemti tādi lēmumi, kas ir atbilstoši jauniešu interesēm. LJP ir iecerējusi organizēt tikšanās Latvijas skolās, lai runātu par jautājumiem, kas ir saistīti ar gaidāmajām vēlēšanām, jo īpaši, lai uzsvērtu ikviena balsstiesīgā jaunieša nozīmi piedaloties vēlēšanās.

... Lasīt tālāk

LJP pārstāv jauniešu intereses ministriju, aģentūru un citās darba grupās

datums: atjaunots:

Latvijas Jaunatnes padome mērķtiecīgi un koordinēti pārstāv biedru organizāciju intereses dažādu ministriju un iestāžu rīkotās konsultatīvās padomēs, darba grupās, uzraudzības padomēs.

... Lasīt tālāk